Stort lysprojekt starter i Københavnsområdet

Forventning om investeringer på 128 mio. kroner i projekt med implementering af intelligent og energieffektiv belysning

Der er et stort potentiale for energibesparelser på belysningsområdet i København og omegn. Et nyt projekt, der ventes at føre til investeringer på 128 mio. kroner, skal nu realisere dette potentiale via et projekt, der implementerer kvalitativ og energibesparende LED.

Skærmdump af lysprojekt-omtale hos Gate 21

Projektet kaldes ’Lighting Metropolis – Green Economy’ og ventes ifølge en omtale at føre til energibesparelser svarende til elforbruget i 1.800 normale danske husstande. Besparelserne skal hentes gennem øgede investeringer i intelligent og energieffektiv LED-belysning af god kvalitet i offentlige bygninger og på offentlige veje.

Store ambitioner

Når potentialet er så stort, skyldes det, at LED-belysningen trods efterhånden mange år på bagen endnu ikke er dominerende i området. På Lighting Metropolis – Green Economys hjemmeside hedder det, at omstillingen til LED-belysning er gået langsomt i regionen, og kun 20 procent af lyskilderne er af denne type.

Bag projektet står Gate 21, som er et partnerskab mellem regioner, kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner i det såkaldte Greater Copenhagen. Visionen for Gate 21 er at gøre Greater Copenhagen til den førende region i verden for grøn omstilling og vækst.

Arbejdsområder

Samlet omfatter det aktuelle projekt 14 kommuner, en region, tre universiteter og to organisationer i både det storkøbenhavnske og tilgrænsende områder og Skåne. Det vil selvsagt føre til en del arbejde for elektrikere, men det er ikke det, der nævnes i omtalen.

Her hedder det, at nogle af de vigtigste arbejdsområder for projektet er

  • kompetenceudvikling og viden om intelligente løsninger, biologisk lys, livscyklus, forsyning, etc.
  • specifikation af krav til energieffektivitet, kvalitet, farve, lysstyrke, flimmer og bæredygtighed
  • fælles tilbud om rådgivning for at gøre det lettere og billigere for kommuner og regioner at få kvalificeret rådgivning
  • kendskab til nye forretningsmodeller, organisering og serviceaftaler
  • yderligere incitamenter til at øge udskiftningen af belysning gennem de nye muligheder for at fremme sundhed og trivsel med LED-belysning

… og endelig udvikling af nye produkter og løsninger, der opfylder kommunernes og regionernes krav gennem incitamenter til virksomheder og nystartede selskaber. Ifølge omtalen kan bedre løsninger derefter udbredes til et større marked.