Stort fald i antallet af uddannelsesaftaler

Praktikpladsstatistikken bekræfter den ventede chokeffekt af corona-nedlukningen

Organisationerne har et stykke tid kendt til det markante dyk i antallet af nye uddannelsesaftaler på elektrikerområdet. Nu bekræftes tendensen i den officielle praktikpladsstatistik fra Undervisningsministeriet. De nye tal gælder april, hvor der på området blev indgået 74 nye aftaler – og 38 kom i skolepraktik.

praktikpladsstatistik for april 20

I april 2019 var tallene henholdsvis 129 og 12. Antallet af nye aftaler indgået i april i år udgør altså kun cirka 57 procent af tallet for samme måned sidste år, og reelt er der tale om en chok-effekt som følge af corona-tiltagene (tabellen øverst på siden).

De korte aftaler, som organisationerne af flere grunde fraråder, stikker antalsmæssigt af fra de ordinære aftaler. Der blev i april indgået 23 korte aftaler og 16 ordinære. De øvrige aftaler var restaftaler. De korte aftaler udgjorde altså 31 procent af aftalerne, mens de ordinære kun udgjorde 21,6 procent (tabellen nederst på siden).

Men dermed stopper det ikke med de dårlige nyheder i månedens statistik: Opgørelsen over fordelingen på køn viser, at der denne gang ikke er én eneste kvinde blandt fagets nye udøvere!

praktikpladsstatistik for april 20 - aftaletyper