Stor tilfredshed med EUX-elektrikeruddannelsen

Hovedparten af EUX-elektrikerlærlingene er enten tilfredse eller meget tilfredse med uddannelsen. Det viser en ny undersøgelse fra Dansk El-Forbund og TEKNIQ

De danske EUX-elektrikerlærlinge er overordnet glade for deres uddannelse. Ifølge en ny spørgeskemaundersøgelse, som Dansk El-Forbund (DEF) og TEKNIQ har gennemført, har 64 procent af lærlingene således en positiv eller meget positiv opfattelse af uddannelsen, mens kun 20 procent er negative.

I januar 2016 kunne Dansk El-Forbund og TEKNIQ fejre det første kuld af nyudklækkede EUX-elektrikere. Her er det forbundsformand i Dansk El-Forbund Jørgen Juul Rasmussen, der ønsker tillykke til en af ’studenter-elektrikerne’ på kunstmuseet Arken. (Foto: Kenneth Hansen, EVU) 

- Undersøgelsen viser, at EUX-elektrikerlærlingene har taget rigtig godt imod de muligheder, uddannelsen giver for at kombinere de teknisk faglige færdigheder fra elektrikeruddannelsen med de boglige kompetencer fra de gymnasiale fag, siger Benny Yssing, der er uddannelsesansvarlig i DEF. 

Struktur og planlægning

Ifølge undersøgelsen er tilfredsheden især stor blandt de elever, som udelukkende har undervisning sammen med andre EUX-elektrikere. Her er 71 procent af eleverne positive overfor uddannelsen. I klasserne med blandede uddannelser er det tilsvarende tal på 59 procent.

- I stedet for, som der er røster fremme om, at ensrette alle EUX-uddannelserne, foreslår vi derfor, at man reducerer antallet af skoler, som udbyder den enkelte EUX-uddannelse. Det vil give større hold, bedre kvalitet i undervisningen og bedre økonomi for skolerne, siger Tina Voldby, underdirektør i TEKNIQ.

De lærlinge, der er mest kritiske i forhold til EUX-elektrikeruddannelsen, påpeger alle, at der er behov for at forbedre strukturen og planlægningen af uddannelsen for at styrke integrationen af de el-faglige fag med de gymnasiale. Samtidig bør lærernes kendskab til uddannelsen styrkes.

- Det er afgørende, at erhvervsskolerne planlægger EUX-elektrikeruddannelsen bedre og sikrer et tæt samspil mellem de el-faglige fag og de gymnasiale og udnytter synergien mellem fagene – samt sikrer et tættere samspil mellem underviserne i de gymnasiale fag og elektrikerfagene, siger Benny Yssing.

Gode fremtidsmuligheder

Den primære årsag til, at de unge har valgt EUX-elektrikeruddannelsen, er, at den giver gode muligheder for videreuddannelse (90 procent). Det understreges desuden af, at hele 66 procent af lærlingene ikke ville have valgt uddannelsen, hvis den ikke gav direkte adgang til de lange videregående uddannelser. Og hvis EUX-elektrikeruddannelsen slet ikke eksisterede, ville 53 procent af lærlingene have valgt en gymnasial uddannelse i stedet.

- Et af de vigtigste mål med uddannelsen har jo netop været at tiltrække flere unge, der har både hoved og hænder skruet rigtigt på, og det er lykkedes. Det er lige præcis denne type unge, vi har brug for i en branche, hvor den teknologiske udvikling foregår i lyntempo, siger Tina Voldby.

- Det viser også, at de unge tænker langsigtet, når de foretager deres valg af uddannelse. Derfor er det afgørende, at EUX-uddannelserne er målrettet de enkelte brancher, fastholder deres unikke særpræg og lever op til de krav, der stilles inden for de videregående uddannelser. Dermed kan de skabe den faglige identitet, man får som eksempelvis elektriker, siger Benny Yssing.

Et skridt på vejen

De mest populære videregående uddannelser blandt EUX-elektrikerlærlingene er ingeniør og maskinmester, som 70 procent forventer at vælge.

- Det betyder således, at EUX-elektrikeruddannelsen ikke giver væsentligt flere faglærte men i stedet sikrer, at flere dygtige unge tager en brancherelevant videregående uddannelse. På den måde bidrager de aktivt til at sikre branchen den højt kvalificerede arbejdskraft, der er så stort behov for, siger Tina Voldby.

- Hvis vi skal sikre tilstrækkelig med faglærte i fremtiden, er EUX-uddannelserne altså ikke alene svaret. Vi skal fortsat også sikre en høj tilgang til de almindelige erhvervsuddannelser – herunder elektrikeruddannelsen, tilføjer hun.

Du kan læse hele undersøgelsen 'EUX-elektrikeruddannelsen - en attraktiv uddannelse' i linket nederst på denne side. 


Fakta om undersøgelsen

  • Gennemført i marts af Dansk El-Forbund og TEKNIQ blandt de lærlingemedlemmer af Dansk El-Forbund, der er i gang med EUX-elektrikeruddannelsen.
  • 132 lærlinge deltog i undersøgelsen – det svarer til 47 procent af alle dem, der modtog spørgeskemaet.
  • Lærlingene var jævnt fordelt på uddannelsens andet, tredje, fjerde og femte år.

Fakta om EUX-elektrikeruddannelsen

  • Kombinerer det teknisk faglige fra elektrikeruddannelsen med boglige kompetencer fra gymnasiale fag.
  • Giver både svendebrev og studenterhue.
  • Giver direkte adgang til relevante tekniske videregående uddannelser.