Støtte til deltagerbetaling på uddannelser

Fra den 1. august 2018 har det været muligt at søge om støtte til deltagerbetaling på akademi- og diplomuddannelser.

Går du selv eller din kollega med lysten til at efter- eller videreuddanne sig, er der ekstra penge at hente i den nyligt oprettede omstillingsfond.

Baggrunden for den nye mulighed er trepartsaftalen fra 2017 om styrket voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU). Her blev det aftalt at oprette en omstillingsfond i årene 2018 og 2019. Pengene skal anvendes til deltagerbetaling i forbindelse med efter- og videreuddannelse, hvor medarbejdere i deres fritid eller arbejdstid (efter aftale med arbejdsgiver) deltager i offentlig godkendte akademi- og diplomuddannelser.

Der kan gives støtte til deltagerbetaling til uddannelsesmoduler på maksimalt 10.000 kr. pr. person årligt.

Hvem kan søge om støtte?

Deltagerne skal være faglærte eller ufaglærte eller med en gymnasial uddannelse eller tilsvarende. Man kan ikke få støtte fra omstillingsfonden, hvis man har gennemført en akademi-, diplomuddannelse eller tilsvarende uddannelse. Deltagerne skal være i beskæftigelse og ansat på hel- eller deltid. Selvstændige og arbejdsgivere kan desværre ikke modtage tilskud.

Deltageren skal underskrive en tro og love-erklæring, der bekræfter oplysninger om uddannelsesbaggrund, beskæftigelsessituation og at man ikke har fået tilskud fra omstillingsfonden samme år.

Hvordan søger jeg om støtte?

Det er intentionen er, at institutionerne ikke opkræver deltagergebyr for personer, som er inden for målgruppen og starter på moduler i perioden 1. august 2018 til 31. december 2019.

Det eneste deltagerne skal gøre, er at sætte et kryds, som viser, at de søger om støtte til deltagerbetaling.  Institutionerne skal orientere deltagere, som allerede har tilmeldt sig kurser/moduler med start efter 1. august 2018, om, at de også er omfattet af ordningen.

Midlerne er blevet udmeldt til institutionerne den 19. juni 2018.

Information og kontakt

EVU, som administrerer kompetencefonden mellem Tekniq og Dansk El-Forbund, vil automatisk skrive ud til medlemmer, som har søgt om og/eller er tilmeldt moduler med start efter 1. august 2018, at de kan få dækket deltagerbetaling via midlerne fra omstillingsfonden.

Med omstillingsfonden bliver det også muligt for vikaransatte at få dækket nogle af udgifterne i forbindelse med akademimoduler. Det vil sige, at DEF-afdelingen målrettet kan kontakte de medlemmer, der er vikaransat, for at gøre dem opmærksomme på muligheden.

Vil du vide mere om mulighederne, er du meget velkommen til at kontakte din lokalafdeling.