Større andel lærlinge har indvandrerbaggrund

Udviklingen gælder både på elektrikerområdet og generelt, men andelen blandt elektrikerne er mindre end blandt erhvervsuddannelserne som sådan

Flere og flere elektrikerlærlinge har en baggrund som indvandrer eller efterkommer af indvandrere. Udviklingen svarer i store træk til den generelle udvikling inden for erhvervsuddannelserne.

Praktikpladsstatistik herkomst september 2018

Undervisningsministeriet seneste praktikpladsstatistik viser, at septembers samlede tal for indgåede uddannelsesaftaler og elever optaget i skolepraktik for elektrikerområdet var 195 lærlinge. Heraf havde 23 svarende til 11,79 procent en baggrund som indvandrer/efterkommer (se øverste tabel).

Det er en markant stigning i forhold til september sidste år, hvor de tilsvarende tal var henholdsvis 213, 15 og 7,04 procent. Og hvis man sammenligner med 2010, som er det ældste år, der umiddelbart kan tilgås i statistikken, er stigningen endnu mere udtalt: Her var det samlede tal 118 lærlinge, hvoraf fem svarende til 4,24 procent havde baggrund som indvandrer/efterkommer.

Igangværende uddannelser

De enkelte måneder kan svinge på grund af tilfældigheder, men udviklingen bekræftes af det samlede antal igangværende elektrikere under uddannelse. Her er udsvingene dog ikke så store, idet tidligere år med lavere optag af indvandrere/efterkommere jo også indgår.

Men i september 2017 var i alt 4.649 elektrikerlærlinge undervejs med enten en igangværende uddannelsesaftale, skolepraktik eller var praktikpladssøgende med afsluttet grundforløb. Heraf var andelen med baggrund som indvandrer/efterkommer på 374 svarende til 8,04 procent. I september i år var de tilsvarende tal 4.818, 431 og 8,95 procent (se nederste tabel).

Generel udvikling

Den stigende andel af elektrikerlærlinge med baggrund som indvandrer/efterkommer svarer til udviklingen i erhvervsuddannelserne generelt. Men andelen blandt elektrikerne ligger under den andel, der overordnet findes blandt lærlinge/elever.

Her viser tallene for nye indgåede uddannelsesaftaler plus elever optaget i skolepraktik, at det samlede tal i september i år var 3.232, hvoraf 390 svarende til 12,07 procent har baggrund som indvandrer/efterkommer. I september 2017 var de tilsvarende tal 3.400, 371 og 10,91 procent.

Udviklingen er af de tidligere nævnte årsager mindre markant, når man bruger tallene for igangværende lærlinge/elever under uddannelse. Dem var der 76.890 af i september 2017. Antallet med baggrund som indvandrer/efterkommer var 8.124 svarende til 10,57 procent. I 2018 er de tilsvarende tal 74.468, 7.954 og 10,68 procent.

Praktikpladsstatistik herkomst igangværende uddannelser september 2018