Stadig udsigt til høj beskæftigelse

El-branchen har fortsat høje jobforventninger

Jobsituationen for landets elektrikere er mere end almindeligt god. Sådan har situationen været længe – og den gode påskenyhed er, at den ser ud til at fortsætte.

k-barometer 03-18

I hvert fald er branchens forventninger til beskæftigelsen de kommende tre måneder fortsat skyhøje. Det fremgår af de seneste tal fra Danmarks Statistik (DS).

DS’ konjunkturbarometer fortæller ellers, at indikatoren for bygge- og anlægsområdet falder svagt: Det dækker ifølge DS over, at ”ordrebeholdningen fortsat stiger, mens beskæftigelsesforventningerne aftager, hvilket kan skyldes det fortsatte vintervejr.”

Også på området ’el-installation’ er der tale om et mindre fald i forhold til februar. Men der er vel at mærke tale om et lille faldt fra et niveau, som var det højeste i en lang årrække.

Nettotallet var 21 i februar og faldt til 20 i marts. Hvis februar-tallet fraregnes, er også tallet for marts det højeste siden 2007.

Indikatoren angiver branchens forventninger til beskæftigelsen de kommende tre måneder. Diagrammet øverst på siden angiver beskæftigelsesforventningerne i årets første tre måneder. Diagrammerne herunder viser henholdsvis tallene for det seneste år og tallene siden 2005 (nederst). 

k-barometer 1 år 03-18

k-barometer side 2005