Stabile praktiktal på elektrikerområdet

De korte aftaler dominerer fortsat, når der indgås nye uddannelsesaftaler

I november 2019 blev der indgået 169 nye uddannelsesaftaler på elektrikerområdet. 38 kom i skolepraktik. Tallene fremgår af den seneste praktikpladsstatistik fra Undervisningsministeriet.

nye aftaler november 2019

Statistikken indeholder også tallene for oktober, der ikke er offentliggjort før nu. Her blev der indgået 183 nye aftaler på elektrikerområdet, og 16 kom i skolepraktik.

For begge måneder gælder, at tallene er lavere end på samme tid sidste år. I november 2018 blev der indgået 178 nye aftaler, mens der i oktober blev indgået 211.

Men i de forudgående måneder i 2019 er der indgået flere aftaler end de tilsvarende måneder i 2018, for det samlede tal for 2019 frem til og med november er helt på højde med det tilsvarende tal for 2018 – og endda en smule over: De 11 måneder i 2019 gav i alt 2.235 aftaler, mens de i 2018 gav 2.221.

Stabiliteten gælder også fordelingen på korte og ordinære aftaler. Selv om både Dansk El-Forbund og Tekniq Arbejdsgiverne anbefaler ordinære aftaler, er det ikke desto mindre de korte aftaler, der er blevet virksomhedernes klart foretrukne.

Af de 169 aftaler, der blev indgået i november 2019, var 60 af den korte slags, mens 48 var ordinære. Den procentmæssige fordeling var 35,5 og 28,4. De øvrige aftaler var restaftaler.

Måneden forinden var 71 af de 183 aftaler korte. Det svarer til 38,8 procent. 52 aftaler var ordinære – her var procenten ligesom i november 28,4 – og de øvrige var restaftaler.

Aftaletyper nov 19