Specialtøj kan redde elektrikerliv

Personlige værnemidler vil – måske – blive mere udførligt omtalt i kommende udgave af AUS-vejledning

Flammehæmmende og lysbuebeskyttende arbejdstøj er personlige værnemidler på linje med sikkerhedsbriller, sikkerhedssko, hjelm mm. Hvis uheldet er ude, kan dette arbejdstøj redde førlighed og liv for blandt andre elektrikere, der arbejder under spænding (AUS).

AUS Dansk Energi omtale af arbejdstøj

Dansk Energi, der er forsyningsselskabernes organisation, udgav for nylig en AUS-vejledning, hvor lovgivning og standarder er ’oversat’ til sprog og illustrationer, der er lettere at forstå. Baggrunden er, at de tidligere meget detaljerede regler i Stærkstrømsbekendtgørelsen som led i de nye elsikkerhedsregler er afløst af standarder med få, generelle krav.

En artikel på Dansk Energis hjemmeside sætter nu fokus på, at det beskyttende arbejdstøj i denne AUS-vejledning kun indgår indirekte som led i den krævede risikovurdering. I artiklen siger formanden for AUS-udvalget bag vejledningen, Rasmus Hougaard fra elnetselskabet N1, at det til den næste opdatering af AUS-vejledningen ’kunne det være en idé at tage et afsnit med om alle typer personlige værnemidler’:

– Vurdering af personlige værnemidler er lige så nødvendigt som vurdering af det rigtige værktøj, siger han med henvisning til, at værktøj til AUS er indeholdt i AUS-vejledningen, fordi det er en del af det udstyr, der skal bruges under arbejdet.

Artiklen bringer også udtalelser fra maskinmester og Electrical Safety Champion Thomas M. Jensen fra ABB Danmark, der blandt andet fortæller, at selv om beskyttelsestøj ikke reducerer antallet af el-ulykker, så kan ABB dokumentere, at tøjet mindsker konsekvenserne. Og hos forhandleren af specialtøj Tranemo glæder Preben Smed Jørgensen, som er chef for forhandlerens danske kontor, sig over, at der er lagt op til, at sikkerhedstøj tænkes ind i forbindelse med planlægning af opgaver:

– ’Risikovurdering’ er et nøgleord i AUS-vedledningen. En del af risikovurderingen handler om tøj fra inderst til yderst, siger han.

Læs i øvrigt mere om generelt fokus på risikovurdering her.

AUS-vejledning Dansk Energi

Illustrationen herover er hentet fra en tidligere omtale af AUS-vejledningen