Sortsynet på jobsituationen er blevet lidt lysere

Job-pessimismen på området elinstallation er ikke lige så udtalt i maj, som den var i april

Virksomhederne på området elinstallation ser i maj lidt mindre dystert på jobudsigterne for de kommende måneder, end de gjorde i april. Nettotallet for beskæftigelsesforventningerne til de kommende tre måneder er steget fra minus 40 til minus 25.

beskæftigelsesforventninger elinstallation 05-20

Tallene kan findes i forbindelse med det seneste konjunkturbarometer fra Danmarks Statistik (DS). Et nettotal viser forskellen mellem de procentdele af branchens virksomheder, der venter henholdsvis en positiv og negativ udvikling de kommende tre måneder: Ved et positivt tal venter flertallet en positiv udvikling, og omvendt når det er negativt: Jo lavere minustallet er, des større flertal venter en negativ udvikling.

De minus 40 i april var led i en generel udvikling, hvor tallene var de laveste i den tid, erhvervstillidsindikatoren er blevet offentliggjort. De kom på det tidspunkt, hvor de mange corona-begrænsninger for alvor var sat i værk.

Nu viser de nyeste tal altså, at de negative forventninger er blevet lidt mindre udtalte i maj. Men de minus 25 ligger fortsat markant under tallene fra tiden før, Covid-19 gjorde sit indtog. Her var tallene tidligere særdeles positive. I marts at faldt tallet til syv for derefter at skrabe bunden i april.

Effekten af Covid-19

Om de overordnede tal fortæller DS, at ordrebeholdningen i industrien nu markant er mærket af Covid-19, og området trækker demed den sammensatte konjunkturindikator ned. Til gengæld går bygge og anlæg og især detailhandel frem i maj.

Her i maj har DS også udgivet resultater fra en særundersøgelse med fokus på effekterne af Covid-19. De viser påvirkningerne i hovederhvervene, men der er ikke specifikke tal for underbrancherne som for eksempel elinstallation.

Generelt ser det ud til, at bygge- og anlægsområdet føler sig mindre voldsomt påvirket end de øvrige hovedområder industri, service og detailhandel. Hovedtallene kan findes via siden med konjunkturbarometret for maj.

Coronapåvirkninger generelt DS