Søg penge til et bedre arbejdsmiljø

Snart kan endnu flere virksomheder søge om tilskud til forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

AT-pulje hjælpemidler

Fra den 20. april kan private virksomheder med op til 100 ansatte og offentlige arbejdspladser med op til 50 ansatte søge tilskud i Arbejdsmiljøpuljen. Det fortæller Arbejdstilsynet (AT) på sin hjemmeside.

Der er tale om en pulje til forebyggelse af fysisk og psykisk nedslidning og arbejdsulykker. Med de nye regler er kredsen af mulige ansøgere blevet kraftigt udvidet.

Hidtil har private virksomheder med 50 ansatte kunnet søge. Nu vil desuden såkaldte p-enheder (produktionsenheder) med op til 100 ansatte i private virksomheder og offentlige p-enheder med op til 50 ansatte også kunne søge puljen.

Der kan søges penge til arbejdsmiljørådgivning, fysisk træning og afprøvning af tekniske hjælpemidler. Når det angår de tekniske hjælpemidler, får man dem altså ikke betalt, men en afprøvningsperiode på tre måneder kan give muligheder for at vurdere hjælpemidlerne, så virksomheden undgår fejlinvesteringer.