Slut med praktikpladser: Det hedder lærepladser

Nye betegnelser for de forskellige dele af erhvervsuddannelserne skal forebygge forvekslinger

screen def.dk

Når for eksempel en elektrikerlærling arbejder under en uddannelsesaftale, har det siden nytår ikke heddet en praktikplads, men en læreplads. Og hvis man ikke har en uddannelsesaftale, hedder alternativet ikke længere skolepraktik, men skoleoplæring.

Faktisk gælder det for en lang række betegnelser på området, at de nu er ændret. Det er sket som konsekvens af trepartsaftalen ”Flere lærepladser og entydigt ansvar” fra november 2020.

Nu er udgangspunktet, at man starter på hovedforløbet som elev. Men når man fortsætter i en uddannelsesaftale eller optages i skoleoplæring, bliver man lærling.

Som besøgende på denne hjemmeside kan se i artiklen fra onsdag om de seneste uddannelsestal på elektrikerområdet, viser skærmbillederne af tal fra Børne- og Undervisningsministeriet stadig ’Nøgletal om praktikpladser’, ’skolepraktik’ og ’praktikpladssøgende’ (se også illustrationen herover). Denne ’forvirring’ skyldes, at store mængder materiale skal opdateres med den nye terminologi, og det arbejde ventes afsluttet 1. juli.

På Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside kan man se en lang liste over den hidtidige terminologi og den nye. Det fremgår, at hensigten med den nye sprogbrug blandt andet er at undgå, at begrebet praktik forveksles med begreberne virksomhedspraktik og jobpraktik.