Skattefri præmie

Hvis du udskyder din efterløn, kan du optjene en skattefri præmie.

Når du har fået dit efterlønsbevis, og i de efterfølgende 2 år (aktuelt, men se nedenfor) har arbejdet i 3.120 timer, optjener du ret til 1 skattefri præmie, hver gang du har arbejdet 481 timer. Du kan højst optjene 12 skattefri præmier. En skattefri præmie udgør 13.740 kr. (2020).

Optjening af præmier

Det er din fødselsdag, som bestemmer, hvor længe du skal udskyde din efterløn, og hvor meget du skal arbejde, før du kan begynde at optjene præmier.

Regler for skattefri præmie
Født før 31/12 1955

For at optjene skattefri præmier skal du udsætte efterlønnen i 2 år og arbejde mere end 3.120 timer, efter du har fået dit efterlønsbevis.

Født mellem 1/1 1956 og 30/6 1956

For at optjene skattefri præmier skal du udsætte efterlønnen i 1 1/2 år og arbejde mere end 2.340 løntimer, efter du har fået dit efterlønsbevis.

Født mellem 1/7 1956 og 31/12 1958

For at optjene skattefri præmier skal du udsætte efterlønnen i 1 år og arbejde mere end 1.560 løntimer, efter du har fået dit efterlønsbevis.

Født mellem 1/1 1959 og 30/6 1959

For at optjene skattefri præmier skal du udsætte efterlønnen i 1/2 år og arbejde mere end 780 løntimer, efter du har fået dit efterlønsbevis.

Født 1/7 1959 eller senere

Du kan begynde at optjene timer til skattefri præmie fra den dag, du får dit efterlønsbevis.