Skade ved julefrokost kan give erstatning

Farlig frokost: Julearrangementer er i vidt omfang omfattet af arbejdsskadelovgivningen

Julefrokosterne er over os, og det sker, at løjerne ender med skader. Som udgangspunkt dækker arbejdsgiverens arbejdsskadeforsikring, hvis en ansat kommer til skade under en officiel julefrokost.

Julefrokost og juleskade

Men der er undtagelser. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) skriver på sin hjemmeside:

”Hvis ansatte kommer til skade under en personalefest eller en julefrokost, som arbejdsgiver deltager i, vil den ansatte normalt være omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Hvis ansatte kommer til skade ved private fester, som arbejdsgiver ikke deltager i, og som ikke er et naturligt led i arbejdet, vil de ansatte ikke være omfattet af loven.”

Tidspunktet kan også være afgørende. Selv om ulykken sker på arbejdspladsen i forbindelse med julefrokosten, så er den ikke dækket af arbejdsskadesikringsloven, hvis den sker under en mere privat fortsættelse af arrangementet.

I alle tilfælde kommer spørgsmålet om erstatning an på en konkret vurdering. En forudsætning er selvfølgelig også, at skaden anmeldes. Læs mere på AES’ hjemmeside.