Sikkerhedsstyrelsen tjekker 200 nye elinstallationer i 2020

I første halvår af 2020 fører Sikkerhedsstyrelsen tilsyn med 200 nye installationer i private hjem og erhvervsejendomme. Her vil de tilsynsførende kigge på kvaliteten af nye elinstallationer

Kontrollerne er en del af styrelsens faste tilsyn og skal sikre, at landets elinstallatørvirksomheder leverer nye installationer af høj kvalitet. Det oplyser Sikkerhedsstyrelsen på sin hjemmeside.

Alle tilsynene finder sted på installationer, som for nylig er blevet tilmeldt til et elselskab. Ejendommene bliver udvalgt tilfældigt.

- Nye elinstallationer skal leve op til kravene i lovgivningen, så de ikke udgør en risiko for personer og ejendom. Vi laver en stikprøvekontrol af 200 nye installationer for at sikre, at de lever op til kravene, siger kontorchef i Sikkerhedsstyrelsen Søren Muff til styrelsens hjemmeside.

Et ekstra kvalitetstjek

Styrelsens tilsynsførende kigger først på eltavlen. Derefter bliver dele af den faste installation undersøgt, og hvis der bliver fundet noget ved tilsynet, som ikke er, som det skal være, bliver ejeren af installationen underrettet. På den måde kan installationsejeren bruge tilsynet som et ekstra kvalitetstjek.

Tilsynet er gratis for ejerne af installationerne, som får besked om tilsynet minimum 14 dage før, det skal finde sted.

Sådan foregår tilsynet

Ved besøget vil den tilsynsførende kigge på eltavlen og gennemgå dele af installationerne. Derfor har Sikkerhedsstyrelsens medarbejder behov for at blive lukket ind i de relevante rum, men det er ikke nødvendigt, at ejeren er til stede under hele besøget. Gennemgangen installationerne foregår stikprøvevis. Det er altså ikke hele installationen, som bliver undersøgt. Efter tilsynet modtager installationsejeren et brev i e-boks om, hvad der eventuelt er fundet ved tilsynet, som bør rettes op.