Sikkerhed i byggeriet på flere sprog

Arbejdstilsynet har udarbejdet nyt informationsmateriale på flere sprog, der skal øge udenlandske virksomheders kendskab til de danske arbejdsmiljøregler

Udenlandske virksomheder, der udfører arbejde i Danmark, får nu lettere adgang til de vigtigste regler om arbejdsmiljø på bygge- og anlægsområdet gennem nyt informationsmateriale på en række forskellige sprog. Det oplyser Arbejdstilsynet i en pressemeddelelse.

Informationsmaterialet skal gøre det lettere for udenlandske virksomheder at sætte sig ind i de danske arbejdsmiljøregler og dermed forebygge arbejdsskader.

Informationsmaterialet kan findes på Workplacedanmark.dk, hvor der er en samlet indgang til de vigtigste regler inden for grave- og nedrivningsarbejde samt arbejde i højden på tage og facader.

Arbejdstilsynet har samtidig etableret et samarbejde med Erhvervsstyrelsen, så udenlandske byggevirksomheder, der anmelder sig i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT), får tilsendt et link til de nye materialer på det sprog, de har foretaget anmeldelsen på. Det er i dag muligt at foretage anmeldelsen på engelsk, tysk, polsk og dansk.

Ud over links til Arbejdstilsynets tekster, findes der for hvert af de 4 områder en samling af links til relevante kapitler i den håndbog om arbejdsmiljø i bygge og anlæg, som Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg har udarbejdet. Også her linkes der til information på engelsk, tysk og polsk.

Arbejdstilsynets nye tekster, der også dækker tværgående områder som fx håndtering af asbest- og PCB-holdige byggematerialer, findes desuden på italiensk, litauisk, rumænsk og russisk.