Sidste chance for at bidrage til lønstatistikken

Vi mangler fortsat lønoplysninger, så statistikken kan blive så effektivt et redskab som muligt.

Hjælp os med at gøre lønstatistikken så gyldig som muligt.  Lige nu ligger svarprocenten de fleste steder i landet under 50 procent, og vi har brug for din indsats til at nå højere op. Perioden for indberetning er derfor blevet udvidet – der er sidste chance for at bidrage onsdag den 24. oktober.

Vi mangler svar fra både medarbejdere og statistikførere.

Sådan bidrager du til medlemmernes lønforhandling 

Lønstatistikken er et af de bedste redskaber til at argumentere for højere løn ved forhandlinger. Statistikken er derfor et væsentligt værktøj, når du som tillidsrepræsentant er i forhandling om løndele og personlige tillæg. Når I medvirker til lønstatistikken, hjælper det både dig selv og dine kolleger til reelle stigninger. 

Som tillidsrepræsentant er det vigtigt, at du opfordrer statistikførere og medlemmer til at indberette deres lønoplysninger, så de kommer med i statistikken. Oplysningerne bliver behandlet fortroligt, og de bliver kun offentliggjort i statistikform.

Hvis der arbejdes på akkord, er det den udbetaling, der er trukket op til på nuværende tidspunkt pr. time, der skal oplyses.