Seniorpensionister kan få ekstra penge i PensionDanmark

Elektrikere med pensionsordning i PensionDanmark, der får tilkendt seniorpension, kan også have ret til en supplerende årlig pension

Det er ikke bare en offentlig seniorpension, som elektrikere med pensionsordning i PensionDanmark har ret til, hvis de får tilkendt den nye seniorpension, som trådte i kraft fra den 1. januar.

Seniorpensionister kan nemlig også få en løbende udbetaling fra PensionDanmark, der svarer til beløbet som udbetales ved førtidspension.  Det giver medlemmer af Dansk El-Forbund med pensionsordning i PensionDanmark ret til et beløb på typisk 72.000 kr. om året, hvis medlemmet får tilkendt en seniorpension. Herudover har medlemmet også en opsparingssikring, hvor PensionDanmark fortsætter de hidtidige pensionsindbetalinger på pensionsopsparingen indtil tre år før folkepensionen.

Du kan blive tilkendt seniorpension, hvis:

  • du har højest seks år til folkepension
  • din arbejdsevne er nedsat til 15 timer om ugen
  • du har arbejdet mindst 27 timer om ugen de seneste 20-25 år.

Tilkendelse af seniorpension sker i din egen kommune.

Log ind og tjek din pension på pension.dk eller på PensionDanmarks app. Du er også altid velkommen til at ringe til PensionDanmarks medlemsrådgivning på 7012 1330 alle hverdage kl. 8-21.