Senior-ønske: Nedsat arbejdstid

Færre arbejdstimer er den bedste lokkemad for at få flere seniorer til at blive på jobbet

seniorkrav tilknyning

Lige nu er der mere end almindelig rift om arbejdskraften. Samtidig står mange erfarne seniorer på spring til at trække sig tilbage. Den bedste lokkemad for at få dem til at tage nogle år ekstra er nedsat tid.

Det fremgår af en ny undersøgelse, som Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har stået i spidsen for. Her har forskerne analyseret udviklingen i de muligheder og barrierer for et langt og sundt arbejdsliv, som seniorer i Danmark har oplevet i perioden 2018-2020.

Helbredet som årsag

Stadigt flere i gruppen regner med, at de må forlade arbejdsmarkedet af helbredsmæssige årsager, og fordi de ikke længere vil kunne klare arbejdet.

Andelen af beskæftigede seniorer med dårligt eller mindre godt helbred er således steget fra 10 til 13 procent, andelen af beskæftigede seniorer, der forventer, at dårligt fysisk helbred bliver årsagen til, at de forlader arbejdsmarkedet, er steget fra 18 til 23 procent, og andelen af beskæftigede seniorer, der forventer at forlade arbejdsmarkedet, fordi de ikke længere vil kunne klare arbejdet, er steget fra 25 til 30 procent.

Det er typisk beskæftigede med fysisk arbejde, der oplever helbredsproblemerne, og som forventer at forlade arbejdsmarkedet, fordi de ikke længere kan klare det. Der er åbenbart heller ikke store forventninger til, at karakteren af arbejdet kan ændres. Således er det ’kun’ 18 og 16 procent der i henholdsvis 2020 og 2018 siger, at de vil blive længere, hvis arbejdet var mindre fysisk anstrengende.

Nedsat tid

Men hvis man udfører det i kortere tid, er der væsentligt flere, der kunne se sig selv blive længere. I 2020 svarer 48 procent, at muligheden for at gå på deltid/nedsat tid kunne får dem til at fortsætte.

Svarmuligheden fandtes ikke i 2018, så der kan ikke sammenlignes mellem de to år. Men henholdsvis 40 og 38 procent svarede i 2018 og 2020 positivt på, at også muligheden for flere seniordage kunne få dem til at blive.

De to udgaver af færre arbejdstimer er klart de foretrukne blandt de muligheder, som får positive svar på spørgsmålet ”Ville blive længere på arbejdsmarkedet, hvis ...”

Også en række andre forhold er undersøgt, og forskerne konkluderer, at ”årsagerne til, at seniorer enten forlader arbejdsmarkedet tidligt eller vælger at arbejde til en meget høj alder, er komplekse og dynamiske.” Godt arbejdsmiljø og spændende arbejdsopgaver kan få seniorer til at forlænge arbejdslivet, men topscorer ser altså ud til at være nedsat arbejdstid.

rapportforside