Selvstændig - hvad med A-kassen?

El-fagets arbejdsløshedskasse er også en a-kasse for selvstændige inden for el-faget, dvs. selvstændige med virksomhed som hovedbeskæftigelse.

Langt den største del af vores selvstændige medlemmer er såkaldte 'enkeltmandsfirmaer'. Dvs. at en elektriker i stedet for at være ansat lader sig momsregistrere, udfører arbejde efter bestilling, fakturerer og skattemæssigt opfører sig som en selvstændig. Men vi har også medlemmer, som driver virksomhed som anpartsselskab eller i anden form for selskab.

Større krav til dokumentation ved arbejdsløshed

Hvis du bliver arbejdsløs efter ophør med selvstændig virksomhed, skal du være opmærksom på, at der gælder andre regler end ved arbejdsløshed som lønmodtager. En lønmodtager får normalt en fyreseddel og sit varsel, bliver ledig og modtager dagpenge. En selvstændig skal på en helt anden måde dokumentere, at han eller hun er ophørt med at drive virksomhed mere end "midlertidige".

Typisk skal du som selvstændig have afmeldt dig diverse registre (moms osv.), sørge for at afhænde bil, værktøj og andre driftsmidler, fremlægge moms- og andre regnskaber, plus hel del andet, før du bliver berettiget til dagpenge.

Giv A-kassen besked om selvstændig virksomhed

Det er vigtigt, at du giver A-kassen besked om, at du er startet som selvstændig så vi har mulighed for kunne vejlede dig bedst muligt. For èt er, at det hverken er rart at blive arbejdsløs som lønmodtager - eller at skulle lukke og slukke som selvstændig. Værre er det dog at være medlem i sin A-kasse i den tro, at man 'bare' kan lukke butikken og dagpenge – og så få at vide, at så enkelt er det skam ikke! Eller at man fejlagtigt tror, at man kan få 'supplerende dagpenge' i en periode med ordrenedgang.

Hvis du er i gang som selvstændig – og hvad enten det kører, som det skal eller ikke – så husk, at A-kassen skal have besked, sådan at du står registreret korrekt, og kan få information til vejledning til selvstændige.

Yderligere information

Du er altid velkommen til, at kontakte A-kassen, med spørgsmål til og omkring selvstændig virksomhed.