Hvis du er selvstændig

Når du vil have dagpenge efter selvstændig beskæftigelse, skal du dokumentere ophør med virksomheden.

Når du er selvstændig, gælder der andre regler ved arbejdsløshed, end hvis du var lønmodtager. Der er bl.a. større krav til dokumentation, når du vil søge om dagpenge. Derudover skal du opfylde de almindelige krav til dagpengemodtagere.

For at modtage dagpenge skal du som udgangspunkt ophøre med at drive virksomhed. Du kan altså ikke modtage dagpenge, hvis du f.eks. holder en pause pga. sæson, eller hvis du i en periode ikke tjener penge.

Reglerne om selvstændig virksomhed og dagpenge er komplekse. Her kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål. Men er du i tvivl, så kontakt a-kassen. Vi står klar til at vejlede dig.

Mere om selvstændig virksomhed
Hvornår driver jeg selvstændig virksomhed?

Som udgangspunkt er du selvstændig, hvis:

  • Du har et CVR-nr. Du skal have et momsnummer og dermed også en CVR-registrering, hvis den momspligtige omsætning er mindst 50.000 kr. inden for en 12-måneders periode.
  • Overskud eller underskud beskattes som selvstændig erhvervsvirksomhed.
  • Du har personligt arbejde i forbindelse med aktiviteten.
  • Du modtager løn, udbetalt som A-skat fra et selskab, hvor du har afgørende indflydelse eller modtager B-indkomst, der indgår i en virksomhed.

Det er SKAT, som definerer, hvornår en aktivitet anses for at være lønarbejde eller drift af selvstændig virksomhed. Er du i tvivl, om dit arbejde anses for selvstændig virksomhed, skal du kontakte SKAT. 

Hvordan søger jeg om dagpenge efter selvstændig virksomhed?

Du søger dagpenge ved at udfylde en ledighedserklæring via Mit DEF. Når du skal ansøge om dagpenge, beder vi dig om dokumentation for, at du er ophørt med selvstændig virksomhed.

Hvis du har haft selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, skal du udfylde den normale ledighedserklæring for lønmodtagere.

Hvis du har haft selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, skal du udfylde en ledighedserklæring for selvstændige.

Du finder ledighedserklæringerne på Mit DEF:

Hvornår kan jeg få dagpenge efter arbejde som selvstændig?

Når du ophører med selvstændig virksomhed, kan du som udgangspunkt få dagpenge 3 uger efter ophøret.

Hvis du ophører på tro og love, mens virksomheden er under afvikling, er venteperioden imidlertid 2 måneder.

Hvis du kan dokumentere, at du er ophørt med virksomheden inden de 2 måneder er gået, kan du få dagpenge fra dagen efter ophøret – dog tidligst 3 uger fra det tidspunkt, hvor du er ophørt på tro og love.

De arbejdstimer, du måtte bruge på afviklingen af virksomheden, medfører fradrag i dine dagpenge.

Efter ophør med en selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse har du efter 6 måneder mulighed for at starte en ny virksomhed op og samtidig få dagpenge. Starter du en virksomhed op i løbet af de første 6 måneder, kan du først få dagpenge, efter de 6 måneder er gået.

Reglerne er komplekse, så kontakt os, så vi kan vejlede dig.

Jeg tjener ingen penge i min virksomhed – kan jeg få dagpenge?

Nej, det kan du desværre ikke. Hvis du driver virksomheden som din hovedbeskæftigelse, kan du først modtage dagpenge, når du er helt ophørt med virksomheden.

Virksomheden anses for ophørt, når virksomheden ikke længere er i CVR-registret. Dine skattemæssige forpligtelser skal være overdraget eller afsluttet. Du kan ikke overdrage, bortforpagte eller udleje virksomheden til din ægtefælle, samlever eller umyndige børn.

Hvis du har drevet virksomheden som medarbejdende ægtefælle, skal du på tro og love erklære, at du er trådt ud af virksomheden. Det gør du ved at udfylde en tro og love-erklæring. Når a-kassen har modtaget den, vil du blive anset som ophørt med virksomheden. Du må herefter ikke længere udføre nogen former for opgaver i virksomheden.

Efter de nye regler kan du ophøre med virksomheden, hvis du på tro og love erklærer ikke at drive virksomheden, udover hvad der kan anses for afvikling. Der er flere betingelser forbundet med dette, så kontakt a-kassen, så vi kan vejlede dig.

De timer, som du bruger på afvikling af virksomheden, medfører fradrag i dagpengene.

Jeg modtager dagpenge og vil gerne starte selvstændig virksomhed

Du må gerne starte selvstændig virksomhed, mens du får dagpenge. Du skal dog fortsat stå til rådighed for arbejdsmarkedet på fuld tid. Det betyder, at du skal kunne flytte dine opgaver i virksomheden til andre tidspunkter, når du bliver tilbudt arbejde eller skal deltage i samtaler i forbindelse med din ledighed.

Når du udfylder dit dagpengekort, skal du huske at notere alle de faktiske timer, som du bruger på virksomheden – også administrative opgaver. Timerne vil medføre fradrag i dagpengene.

Du kan få dagpenge i 30 uger inden for en periode på 104 uger, mens du opstarter selvstændig virksomhed. Hvis du har deltidsarbejde og samtidig modtager dagpenge, vil disse uger også tælle med i forbruget af de 30 uger.

Har du opbrugt dine 30 uger, kan du ikke opstarte selvstændig virksomhed og samtidig modtage dagpenge.

Alle uger i den måned, hvor du starter din selvstændige virksomhed, forbruger af de 30 uger. Så det vil være en fordel for dig at opstarte virksomheden i starten af måneden.

Hvis du tidligere er ophørt med selvstændig virksomhed, kan du dog først opstarte ny selvstændig virksomhed efter 6 måneder.

Kan jeg få dagpenge, når jeg har en mindre selvstændig virksomhed?

For at a-kassen skal betragte din selvstændige virksomhed som bibeskæftigelse, skal du i de seneste 6 måneder have været beskæftiget som lønmodtager. Det betyder, at du skal have arbejdet mindst 80 timer med løn pr. måned. Kan du ikke opfylde dette krav, vil a-kassen betragte din virksomhed som din hovedbeskæftigelse.

Du kan få dagpenge i 30 uger inden for en periode på 104 uger, mens du driver selvstændig virksomhed. Se reglerne ovenfor.

Hvis du driver din selvstændige virksomhed som formueforvaltning eller fritidsbeskæftigelse, er du ikke omfattet af begrænsningen på de 30 uger. Kontakt a-kassen for at høre nærmere om dette.

Jeg ejer nogle ejendomme – kan jeg få dagpenge?

Din ret til at få dagpenge afhænger af, hvor mange ejendomme du har, og om du udfører en eller anden form for personligt arbejde, f.eks. administration, vedligeholdelse eller regnskab.

Formueforvaltning:
Hvis du ikke har personligt arbejde forbundet med udlejningen af dine ejendomme, men kun lejeindtægter, f.eks. udlejning af et sommerhus, som du også benytter privat, anses det for at være formueforvaltning.

Ved formueforvaltning må du have personligt arbejde med udlejningen i meget begrænset omfang – op til 5 timer pr. måned. De timer, som du bruger på formueforvaltningen, medfører ikke et fradrag i dagpengene. Du optjener ikke ret til dagpenge på baggrund af arbejdstimer i forbindelse med formueforvaltning.

Fritidsbeskæftigelse:
Hvis du har en udlejningsejendom med op til 10 lejemål og i mindre omfang udfører personligt arbejde, f.eks. reparationer og viceværtsopgaver, vil aktiviteten kunne anses for at være en fritidsbeskæftigelse.

Når du udfylder dit dagpengekort, skal du huske at notere alle de faktiske timer, du bruger på fritidsbeskæftigelsen. Timerne medfører fradrag i dagpengene. Du optjener ikke ret til dagpenge på baggrund af arbejdstimer i forbindelse med fritidsbeskæftigelse.

Selvstændig bibeskæftigelse:
Hvis du ejer mere end én udlejningsejendom, og udfører personligt arbejde i betydeligt omfang, vil din beskæftigelse formentlig anses for at være selvstændig bibeskæftigelse. Du vil i så fald have ret til dagpenge i 30 uger inden for en periode på 104 uger. Du skal dog være opmærksom på, at alle uger, du driver selvstændig bibeskæftigelse, forbruger af de 30 uger – også selvom du har uger uden arbejdstimer.

Når du udfylder dit dagpengekort, skal du huske at notere alle timer, som du bruger på bibeskæftigelsen. Timerne vil medføre fradrag i dagpengene.

Reglerne er komplekse. Kontakt a-kassen, så vi kan vejlede dig om din konkrete situation.

Jeg har et solcelleanlæg – kan jeg få dagpenge?

Ja, det kan du godt. Hvis du er eneejer af et solcelleanlæg, og dit arbejde i forbindelse med dette er helt ubetydeligt, bliver det betragtet som en fritidsbeskæftigelse.

Når du udfylder dit dagpengekort, skal du huske at notere alle de faktiske timer, som du bruger på solcelleanlægget. Timerne vil medføre fradrag i dagpengene.

Når det er en fritidsbeskæftigelse, optjener du ikke ret til dagpenge.

Driver du solcelleanlæg med henblik på at sælge strøm, skal du straks kontakte a-kassen.

Jeg ejer bistader – har det indflydelse på min ret til dagpenge?

Det kommer an på, hvor mange bistader du ejer. Ejer du færre end 20 bistader, betragtes det som en fritidsbeskæftigelse. Når dit arbejde betragtes som en fritidsbeskæftigelse, optjener du ikke ret til dagpenge på baggrund af arbejdet.

Når du udfylder dit dagpengekort, skal du huske at notere alle de faktiske timer, som du bruger på biavl. Timerne vil medføre fradrag i dagpengene.

Ejer du 20 bistader eller flere, skal du kontakte a-kassen.

Pjece: Selvstændig i el-branchen


 

Har du fået afslag på din sag om dagpenge efter selvstændig virksomhed?

Se om du kan få genoptaget din sag.