Seks måneder: Hver femte elektriker ramt af stød

Milepæl nået: Nu skal indsamlingen af data fra den store undersøgelse blandt danske elektrikere bearbejdes

Mange elektrikere får elektrisk stød på arbejdet, og for en del sker det ret ofte. Især unge er udsatte, fortæller fagbladet Elektrikeren.

skærmdump elundersøgelse

Gennem et halvt år har deltagerne i en stor undersøgelse af følger efter elulykker – den første af sin art – ugentligt svaret på sms’er fra forskerne. Her har de blandt andet fortalt, om de har fået stød.

Det viser sig, at mange har været udsat i løbet af de seks måneder. 20 procent af de deltagende medlemmer af Dansk El-Forbund (DEF) fortalte, at de havde fået stød. En del blev ramt flere gange.

Hovedtal

I forbindelse med, at sms-forløbet nærmede sig afslutningen, sammenfattede seniorforsker Karen Biering en række hovedtal. Med langt størstedelen af sms-svarene i hus kunne hun konstatere, at der blandt deltagerne var rapporteret 2.331 stød.

Antallet af ramte personer var lidt lavere: 1.129 havde fået ét stød, mens 318 havde fået to. 94 elektrikere oplevede tre gange at få stød, mens 61 rapporterede mellem fire og helt op til ni stød på det halve år.

– Heldigvis blev langt de fleste stød af deltagerne vurderet til at være 'slet ikke alvorlige', nemlig 73 procent. 23 procent vurderede et stød til at være 'lidt alvorligt', mens de sidste fire procent af stødene blev vurderet til at være ’noget, ret eller meget alvorlige’, oplyser Karin Biering.

Unge rammes oftere

Ifølge opgørelsen har stødene ramt bredt over hele landet, og forholdsmæssigt rammes mænd og kvinder også lige ofte. Til gengæld rammes unge oftere end ældre, og umiddelbart rapporterede lærlinge også om flere stød end svendene. Her var der dog blandt lærlingene kun svagt flere rapporteringer i forhold til de unge blandt svendene.

Forskerne på Arbejdsmedicin på Regionshospitalet Herning går nu i gang med et stort analysearbejde, hvor blandt andet resultaterne fra forløbet skal sammenholdes med oplysningerne fra en indledende spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere på side 16 i fagbladet Elektrikeren.