Sejlende medlemmer

Dansk El-Forbund har overenskomst med Danmarks Rederiforening

Overenskomsten dækker dels de elektrikere, som sejler internationalt, dels de som sejler i de indre farvande herunder bilfærgerne.

Dansk El-Forbund er medlem af Centralorganisationen Søfart, CO-Sea.

Læs nyt fra søfarten i CO-Seas fagblad, som vi har linket til her på siden.