Scandlines

Overenskomsterne DIS/DAS, indgået mellem Bilfærgernes Rederiforening og Metal Søfart for skibsassistenter, er at betragte som overenskomst for elektrikere ansat i Scandlines Danmark A/S.

Du hente overenskomster og protokollater her fra siden.