Satsreguleringer i Industriens Overenskomst

Nu er det igen tid til, at der sker satsforhøjelser i Industriens Overenskomst. De træder i kraft pr. 1. marts 2018.

Nedenfor kan du se, hvilke ændringer, der sker i Industriens Overenskomst:

  • Industriens Overenskomst
  • Industriens Funktionæroverenskomst (NYT: §8, stk. d)
  • Industriens Lærlingebestemmelser (NYT: §13, stk. 1-3 erstattes af nyt stk. 1-4)
  • Organisationsaftale for Oplevelsesindustrien
  • Slagteriernes Arbejdsgiverforening

De ændrede satser træder i kraft fra starten af den lønperiode, hvori den 1. marts 2018 falder.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din afdeling.