Satsreguleringer i Alarm- og Elektrikeroverenskomsten

Der er aftalt ændringer i Alarm- og Elektrikeroverenskomsten pr. 1. marts 2018.

Nedenfor kan du se de ændringer, der er sket i overenskomsten:

  • Alarm- og Elektrikeroverenskomst
  • Lærlingebestemmelser
  • Tilpasning mellem DI Overenskomst II / G4S Security Services A/S

De ændrede satser træder i kraft fra starten af den lønperiode, hvori den 1. marts 2018 falder.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din lokalafdeling.