Sammenlægning af a-kasser er – måske – på vej

Hovedbestyrelsen har indkaldt til ekstraordinært delegeretmøde i El-fagets A-kasse

Hovedbestyrelsen i El-Fagets Arbejdsløshedskasse (EAK) har besluttet at indkalde til ekstraordinært delegeretmødet den 10. december 2019. Her skal de delegerede tage stilling til en eventuel sammenlægning af EAK og Byggefagenes Arbejdsløshedskasse (BF-A) fra den 1. januar 2021.

Illustration af sammenlægning af a-kasser

Forinden vil der blive holdt ekstraordinær generalforsamling i a-kassen i hver afdeling. Her skal medlemmerne vælge de delegerede, der skal tage stilling til spørgsmålet.

Baggrunden for en eventuel sammenlægning en samarbejdsaftale, der sigter på en politisk beslutning om sammenlægningen inden nytår. En sammenlægning skal vedtages af begge a-kassers øverste myndigheder.

Dansk El-Forbund (DEF), Malerforbundet i Danmark og Blik- og Rørarbejderforbundet og deres respektive a-kasser (EAK og BF-A) flyttede i 2015 sammen i bofællesskabet i Nyropsgade i København. Her intensiverede a-kasserne samarbejdet, og siden blev der udviklet planer om en egentlig sammenlægning.

Det kommende nummer af fagbladet Elektrikeren fortæller mere om baggrunden for sammenlægningen og hensigten med den. Et særligt tillæg til bladet indeholder også en orientering om tid og sted for de lokale generalforsamlinger.