Samarbejde bag bornholmsk lærlinge-succes

Et samarbejde mellem den lokale afdeling i Dansk El-Forbund, industrivirksomheden JENSEN Denmark A/S og lokale el-installatører på Bornholm har medvirket til, at antallet af lærlinge næsten er fordoblet på et år

Samarbejde kan føre til flere lærlinge. Det erfarer Dansk El-Forbunds afdeling på Bornholm, som rundede 2017 af med lidt af en solstrålehistorie på lærlingefronten, skriver fagbladet Elektrikeren.

Klippeøen, der gennem de seneste fire måneder har haft en arbejdsløshedsprocent på nul, skriger på faglærte elektrikere. I september 2016 var der 16 elektrikerlærlinge på Bornholm. Samme tidspunkt året efter var tallet 31. Det er næsten en fordobling i antallet af lærlinge på et år.

En del af forklaringen er noget så simpelt som et håndslag mellem industrivirksomheden JENSEN Denmark, lokale el-installatører og Dansk El-Forbunds afdeling. Da JENSEN Denmark i slutningen af 2016 søgte to elektrikerlærlinge, modtog man blot tre ansøgninger til stillingerne, og ingen af dem var fra unge bornholmere.

På et møde i det lokale uddannelsesudvalg på Campus Bornholm tog virksomhedens lærlinge-ansvarlige Per Munch Jensen fat i afdelingsformand i Dansk El-Forbund Jan Nielsen: De måtte gøre noget for at gøre uddannelsen mere attraktiv. De aftalte at holde et møde, hvor alle, der kunne uddanne elektrikerlærlinge på Bornholm, skulle inviteres.

Ifølge afdelingsformand Jan Nielsen mødte cirka 80 procent af alle virksomhederne frem til mødet hos JENSEN Denmark, som sluttede med et håndslag på at få uddannet flere lærlinge. Man blev blandt andet enige om at lave ’dele-ordninger’, så man kunne ’udlåne’ lærlinge til hinanden, hvis der var installatører, der ikke mente, at de havde arbejde nok til en ’hel’ lærling.

– Jeg tror, at vi alle sammen har fået øjnene op for, at det slet ikke behøver at være så besværligt at tage lærlinge, hvis man løser tingene i fællesskab, siger Per Munch Jensen fra JENSEN Denmark, som runder i alt 12 elektrikerlærlinge i løbet af de næste par måneder.

I Dansk El-Forbunds afdeling glæder formand Jan Nielsen sig over lærlinge-succesen og virksomhedernes indsats:  

– Jeg vil gerne rose virksomhederne for at tage lærlingeudfordringen alvorligt, og for at tilkendegivelserne på mødet om at gøre en fælles indsats blev holdt efterfølgende. Måske er det udtryk for en selverkendelse blandt virksomhederne om, at man ikke har været gode nok til at tage lærlinge, samtidig med at det er gået op for dem, at de selv må tage affære, hvis de skal have den arbejdskraft, som de har brug for både nu og i fremtiden.

Læs mere på side 4-5 i Elektrikeren: http://www.e-pages.dk/danskelforbund/575