Sagsbehandlingstider undersøges til efteråret

Den nye beskæftigelsesminister vil undersøge mulighederne for at afkorte sagsbehandlingstiden for arbejdsskader

Skærmdump af ministersvar i besk.-udvalget juli 2019

Ud over at være belastende for ofrene har lange behandlingstider i arbejdsskadesager har været problematiske for skiftende beskæftigelsesministre, og nu er turen kommet til Peter Hummelgaard Thomsen. Han vil her til efteråret undersøge, hvilke muligheder der er for at forbedre området.

Det fremgår af et svar til Folketingets Beskæftigelsesudvalg. Karina Adsbøl fra Dansk Folkeparti havde blandt andet spurgt, om han vil ændre arbejdsskadesystemet, så borgernes arbejdsskadesager ikke trækkes i langdrag.

I 2014 kulminerede lang tids kritik fra blandt andre Dansk El-Forbund (DEF) med Kammeradvokatens undersøgelse af det daværende Arbejdsskadestyrelsen. Her fik styrelsen især hård kritik for sin håndtering af sager om tab af erhvervsevne. Senere rettede forbundet sammen med Blik og Rør og Malerforbundet i flere omgange henvendelse til den daværende beskæftigelsesminister med kritik af manglende forbedringer.

Sagsbehandlingen foretages i dag i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), der har fokus på at nedbringe tiden. På AES’ hjemmeside kan man løbende følge med i, hvor lang den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er på de forskellige typer sager.

Overordnet er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i andet kvartal 2019 på syv måneder. Men for eksempel afgørelser i sager, der er anerkendt med mén og erhvervsevnetab, har i gennemsnit taget 23 måneder.

I sit svar til Karina Adsbøl skriver Peter Hummelgaard Thomsen, at sagsbehandlingstiden generelt har været faldende gennem de senere år, men at det er et område, der fortsat fortjener fokus.

Især kan situationen være kompleks, når der er tale om skadede, der er bevilget et midlertidigt fleksjob. Med de gældende regler kan AES først træffe en endelig afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne, når den tilskadekomnes erhvervsmæssige situation er stabil og afklaret, skriver ministeren, der i efteråret vil ”starte med at undersøge, hvilke muligheder der er for at forbedre området, herunder se på hvilke overvejelser anbefalingerne fra ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet (2014) giver anledning til i dag.”

skærmdump: AES sagsbehandlingtider