AT sætter byggeplads-fokus på corona

… men der er fortsat også et stort behov for forebyggelse af ulykker i byggeriet

at-reaktioner 10-20

Frem til udgangen af november gennemfører Arbejdstilsynet (AT) en målrettet corona-indsats i bygge- og anlægsbranchen. Det er ifølge en pressemeddelelse en del af indsatsen for at forebygge smittespredning hos de ansatte i brancher med mange vandrende arbejdstagere.

Denne indsats gennemføres i fire udvalgte brancher, hvoraf bygge- og anlæg altså er den ene. Indsatsen vil både handle om vejledning og kontrol af smitteforebyggelse.

Selv om der vil være fokus på corona, vil AT også reagere med forbud eller strakspåbud, hvis der under besøgene – der i øvrigt er uanmeldte – identificeres andre væsentlige arbejdsmiljøproblemer. Den slags er der som bekendt en del af i branchen – også i den del, der omfatter elektrikerne.

På AT’s hjemmeside fremgår, at der i oktober er afgivet 21 reaktioner til området ’elinstallation’ (se tabel herover). 14 af disse reaktioner er givet i forbindelse med risiko for ulykker, og der er i løbet af måneden i alt udstedt 18 strakspåbud.

Der er i oktober ikke nedlagt forbud på el-området, men i løbet af årets første 10 måneder er det sket 10 gange – hver gang i forbindelse med risiko for ulykker. I hele 2019 blev der nedlagt forbund syv gange (se tabeller herunder).

Også Bygge-, Anlægs- og Træ-kartellet (BAT), der blandt andre omfatter Dansk El-Forbund, har været på byggepladsbesøg i oktober: I sidste uge (43) fik i alt 92 byggepladser landet over besøg af repræsentanter fra kartellet.

Selv om der også var steder, hvor næsten alt foregik eksemplarisk, konstaterer BAT i en pressemeddelelse, at der på de besøgte pladser var mange problemer i forhold til muskel- og skeletbesvær, akavede arbejdsstillinger, manglende tekniske hjælpemidler, arbejde fra stiger, hvor der i mange tilfælde kunne bruges andre egnede tekniske hjælpemidler osv.

Besøgene gav ifølge BAT et klart billede af, at der fortsat er store udfordringer med muskel- og skeletbesvær og tunge og gentagne løft. Kartellet lover, at der i den kommende tid vil blive arbejdet videre med disse problemer.

Illustration - AT-reaktioner 11.20

at-reaktioner 19 total