Sæt aftryk på fremtidens elinstallationsrapport

Huseftersynsordningen og herunder eleftersynet skal opdateres og moderniseres

invitation SIK

Hvis man vil være med til at præge udformningen af fremtidens el-eftersyn i bygninger, så er muligheden der nu. Det er Sikkerhedsstyrelsen, der inviterer til en workshop om fremtidens huseftersynsordning.

Siden 1. januar 2017 har administrationen af huseftersynet været samlet hos styrelsen, der nu ønsker at ’samtænke’ de to dele, som eftersynet består af: El-eftersynet og bygningseftersynet.

Som det er nu, skal der ved enhver bolighandel foreligge en elinstallationsrapport som forudsætning for, at der kan tegnes en ejerskifteforsikring. Den skal udarbejdes af en autoriseret elinstallatørvirksomhed og er ifølge bekendtgørelsen på området ”en rapport, der indeholder resultatet af gennemgangen af bygningens elinstallationer, og som oplyser, i hvilket omfang bygningens elinstallationer er funktionsdygtige og lovlige i henhold til offentligretlige forskrifter.”

Myndigheden på området er Sikkerhedsstyrelsen, som nu vil kvalitetsudvikle og fremtidssikre hele huseftersynsordningen. Til det formål efterlyses gode ideer.

Arbejdet er allerede i gang, og der er lavet et analysearbejde, hvis resultater vil blive fremlagt på workshoppen, der holdes mandag den 25. september i Esbjerg.

Håbet er, at arrangementet kan skabe ’debat, ideudvikling og samskabelse af løsninger, som kan styrke huseftersynsordningen til gavn for både forbrugere og virksomheder.’ Sidste frist for tilmelding er den 4. september, men pladserne tildeles efter ’først-til-møllle-princippet’, så måske skal man være hurtig for at få plads. Information om tilmeldingen kan findes her.