Så kan der stemmes om OK18

Afstemningen om de offentlige overenskomster er sat i gang. Dansk El-Forbunds hovedbestyrelse anbefaler et ja til alle overenskomsterne

Fredag den 18. maj kl. 11 startede Dansk El-Forbund urafstemningen om overenskomsterne på det offentlige område. Dermed er det op til medlemmerne at stemme ja eller nej til de nye overenskomster for ansatte i stat, regioner og kommuner.

I Dansk El-Forbund, som for nylig afsluttede forhandlingerne på håndværkerområderne i de offentlige overenskomster, anbefaler hovedbestyrelsen et ja på alle tre områder.

Det gør hovedbestyrelsen blandt andet fordi:

  • Man har fået gode lønstigninger
  • Arbejdsgivernes forslag om forringelser er blevet afværget
  • for første gang i ti år er der også blevet plads til organisationsforhandlinger for håndværkerne i staten

Der er stort set nået de samme resultater for Dansk El-Forbunds medlemmer på de tre områder, men der er dog enkelte forskelle. Du kan orientere dig om dit eget område på DEF’s temaside om OK18 under fanerne ’stat’, ’regioner’ og ’kommuner’. Her kan du også afgive din stemme, hvis du har dit NemID klar. Stemmeberettigede DEF-medlemmer i det offentlige har alle modtaget en e-mail med information, instrukser og et direkte link til OK18-afstemningen. De få medlemmer, som forbundet ikke har mailadresse på, vil modtage et fysisk brev med posten.

Når det gælder OK18-afstemningen på det statslige område, tæller elektrikernes stemmer med i ’den store pulje’. Her stemmes der altså samlet, mens forbundet stemmer separat, når det gælder kommuner og regioner. Det betyder, at hvis elektrikerne stemmer nej på et af de to sidstnævnte områder – eller begge – vil en konflikt blive en realitet, eventuelt alene for elektrikerne. På statens område vil en konflikt kun blive sat i værk, hvis det samlede resultat bliver et nej.

Sidste frist for at stemme er den 3. juni kl. 23.59. Resultatet offentliggøres den 4. juni.

Uanset om du stemmer ja eller nej, opfordrer Dansk El-Forbund til, at du bruger din demokratiske ret som medlem af en OK-fagforening.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte din afdeling.

Hvis du får tekniske problemer, når du stemmer, kan du kontakte vores IT-leverandørs hotline på tlf. 26 12 25 20. Der er åbent mellem kl. 8-20 mandag-fredag.