Så kan der stemmes

OK 17 er gået ind i en afgørende fase

Ja eller nej til overenskomstforliget? Det er spørgsmålet for den store hovedpart af medlemmerne i Dansk El-Forbund, som nu skal stemme om de respektive overenskomstaftaler.

afstemning OK17

Forligsmanden fremsatte den 27. marts mæglingsforslag for langt de fleste forlig, som er indgået under forhandlingerne om martsoverenskomsterne. Det er nu sendt til afstemning, og resultatet vil blive offentliggjort den 20. april.

Hvert medlem stemmer om den overenskomst, som han eller hun hører under. Afstemningen foregår elektronisk, og forbundet har kontaktet hver enkelt via mail.

Her på def.dk er en særlig underside oprettet specielt til afstemningen – linket fremgår også klart på forsiden af def.dk. Her findes orientering om de enkelte aftaler – ikke mindst om elektrikeroverenskomsten – og der er link til afstemningsmodulet.

Rund om i landet vil tillidsrepræsentanter, afdelinger og ikke mindst OK-ambassadørerne senere få travlt med at få de medlemmer, der ikke har stemt, til tasterne: Ambitionen er at skaffe en endnu højere stemmeprocent end i 2014. Afstemningen slutter den 19. april.