Så faldt arbejdsløsheden igen

Et tidligere set mønster gentager sig

Efter, at arbejdsløsheden blandt elektrikerne steg i årets to første måneder, er den nu faldet igen. I marts var arbejdsløshedsprocenten i Dansk El-Forbunds (DEF) a-kasse på 1,19.

a-statistik 03-18

I december var tallet 1,03. Det steg i januar til 1,16 og i februar til 1,31. Nu er udviklingen vendt til et fald.

Mønstret er set tidligere: Som omtalt allerede for en måned siden, er der tale om ’same procedure as last year’. I 2017 steg arbejdsløsheden i januar og februar for derefter at falde, og det samme er altså sket nu.

På Bornholm er situationen vendt tilbage til ’det normale’. Efter en enkelt måned med en arbejdsløs elektriker og en arbejdsløshedsprocent på 0,52 i februar, kan afdelingen igen glæde sig over et rundt nul i statistikken – helt som i de fem måneder, der gik forud for februar.

I alt har fem af DEF’s afdelinger under en enkelt procent arbejdsløse, og én afdeling ligger lige på vippen med 1,01.

Også når det gælder arbejdsløshedens fordeling på aldersgrupper, er situationen helt normal. Alle mellem 30 og 49 år ligger under en procent, og lavest ligger de 40-44-årige med 0,57 procent.

Og endnu engang viser statistikken det positive resultat, at de helt unge i høj grad deltager i jobfesten. Procenten blandt de 20-24-årige er denne gang 1,46.

aldersgrupper udelt