Så er det (igen) europæisk arbejdsmiljøuge

I Sverige bruger Elektrikerförbundet kampagnen som afsæt for et helt år med fokus på elsikkerhed

EU-OSHA uge 43

Hvert år i uge 43 holdes Den Europæiske Arbejdsmiljøuge, og i år er temaet som sidste år "Sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre". Bag kampagnen står Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur.

Overordnet har kampagnen særligt fokus på den aldrende arbejdsstyrke. I en omtale hedder det, at ”i betragtning af, at arbejdstagere forlader arbejdsmarkedet i en gennemsnitsalder af 61 år – langt under den gennemsnitlige officielle pensionsalder (65) i EU – er sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre af afgørende betydning for at kunne opretholde den europæiske arbejdsstyrke.”

Agenturet fortæller i en pressemeddelelse, at ”arbejdsmiljøugen giver virksomheder, arbejdsmiljø- og sundhedseksperter og -arbejdere lejlighed til at samles og udveksle bedste praksis om bæredygtigt arbejde og sund aldring.” Og selv om agenturet har et overordnet emne, er der ingen tvang, og arbejdsmiljøugen kan bruges til afsæt for mange forskellige temaer og aktiviteter.

Forhandlingsfællesskabet – der repræsenterer cirka. 564.000 ansatte i de 98 kommuner og de fem regioner (og herunder medlemmer af Dansk El-Forbund) – har med Danske Regioner aftalt at tilbyde ekspertrådgivning og inspiration om psykisk arbejdsmiljø til de regionale arbejdspladser i samarbejde med fire udbydere: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, RUC, CBS og NIRAS. I anledning af arbejdsmiljøugen i uge 43 udgiver parterne en række artikler, der formidler erfaringer og resultater som er opnået på de regionale arbejdspladser. De første kan nu downloades her.

Dansk El-Forbunds svenske søsterforbund ser ugen som en god anledning til at starte en kampagne for elsikkerhed: Svenska Elektrikerförbundet bruger ugen som afsæt til at lancere temaet som fokuspunkt for hele det kommende år.

SV elektrikerförbund