Så er den her: Lønstatistik 2020

Årets lønstatistik viser et bedre resultat end forventet

Forventningen til resultat af lønudviklingen i 2020 var på forhånd ikke de største.

Vi ved, at der traditionelt ikke sker de store lønstigninger, de år hvor der er overenskomstforhandlinger. Til sammenligning steg lønnen 0,75 % sidst vi havde overenskomstforhandling i 2017.

Og i år var vi oven i købet ramt af Coronapandemien, som gav en voldsom påvirkning på verdensøkonomien og dermed også den danske.

Det er derfor glædeligt, at den samlede lønstigning for 2020 alligevel sneg sig op på 1,38 % svarende til 2,88 krone mere i timen. Det er ikke noget at råbe hurra for, men alligevel bedre end forventet.

Til sammenligning steg lønnen med 1,8 % i 2019.

Med værktøjet "Tjek din løn" kan du og dine kollegaer også nemt sammenligne jeres løn med medlemmer, som ligner jer:

Læs kommentar til lønstatistikken
I lyset af coronakrisen

Når nu Coronakrisen nævnes, skal det også med, at el-branchen efter en brat stigning i arbejdsløsheden, forholdsvis hurtigt begyndte at rette sig op. Hertil kom, at regeringen iværksatte hjemsendelsespakker, og branchen selv aftalte vilkår for hjemsendelse, der gav medlemmerne mulighed for at fastholde en tilknytning til virksomheden under hjemsendelsen, med mulighed for tilbagevenden, når arbejdet blev normaliseret. Vurderingen er, at en stor del af dem, der har været hjemsendt på dagpenge, er vendt tilbage til virksomheden med den oprindelige løn.

I 2020 var grundlaget for lønstatistikken 18.745 medlemmer. I 2019 var tilsvarende grundlag 18.535 medlemmer, og da dagpengemodtagere ikke figurer i lønstatistikken, kunne det godt tyde på, at de fleste hjemsendte var tilbage i arbejde i oktober, hvor indberetningerne af løn er sket.

Da arbejdsløshedstallet var på sit højeste maj 2020, lå det på 4,33 %. I oktober 2020 var tallet faldet til 1,9 %. Tilsvarende oktober 2019 lå på 1,4 %. Det illustrerer en overraskende hurtig tilbagevenden til høj beskæftigelse under Coronakrisen.

 

Industri

For andet år i træk bliver højdespringerne de månedslønnede på industriens område, hvor stigninger ligger på 6,19 % med en gennemsnitlig timeløn på kr. 225,05.

Timelønnede på industriens område er faldet med -0,28 %, dvs. 57 øre og ligger dermed på kr. 202,58.

Akkord giver fortsat højeste timeløn

Selv om installationsarbejde på akkord kun har en beskeden stigning på 1,74 %, er det suverænt det område, der har den bedste gennemsnitlige timefortjeneste på 254,11 kr.

Endnu engang må vi konstatere, at overgangen fra timeløn til akkordarbejde uden sammenligning er den metode, der giver det højeste lønløft – endda uden at skulle igennem en personlig lønforhandling med arbejdsgiveren.

Husk at alle på elektrikeroverenskomsten har ret til at udføre arbejdet i akkord, når blot det andrager mere end 7 timer.

Installation

Gennemsnittet for timelønnede på installationsområdet er i 2020 steget med beskedne 0,35 % til en timeløn på kr. 204,48.

Skiftet til akkordarbejde giver altså i gennemsnit kr. 49,63 mere i lønningsposen (se ovenfor).

Månedslønnede på installationsområdet er steget med 2,47 % og ligger nu på 222,33 kr.

Offentlig

På det offentlige område​, hvor alle er månedslønnede, er lønnen steget med 2,87 %. Det svarer til en stigning på 5,75 kr. med en gennemsnitlig timeløn på 206,16 kr.

Fokus på lærlinge har givet 259 % flere indberetninger

På lærlingeområdet er der taget nye initiativer for at øge tilbagemeldingsfrekvensen. Og den ekstra opmærksomhed på lærlinges vilkår har haft stor effekt: Antallet af indberetninger er steget med hele 259,38 %. Der er kommet indberetninger for 1397 lærlinge, hvilket svarer til 37 % af alle lærlinge.

Formålet med den ekstra indsats er at få bedre indblik i lærlingenes vilkår, og i hvor høj grad lærlinge kun aflønnes med mindstebetalingen.

Når lokalafdelingerne har haft tid til at se på tallene, vil vi uddybe dette punkt.

Samlet set

Samlet set er alle elektrikere på timeløn gået tilbage i modsætning til 2019, hvor det var dér, vi så fremgangen. I år er det de månedslønnede, der trækker lønstigningerne med 4,7 % i alt.

Umiddelbart er det lidt svært at forklare den bølgegang fra år til år, men måske er det Coronakrisen, der spiller ind her. Vi ved, at månedslønnede har bedre sikkerhed i virksomhederne mod at blive opsagt. Det kan måske betyde, at det fortrinsvist har været timelønnede, som har skiftet job og med jobskiftet kan have oplevet en lønnedgang.

Billede viser procentreguleringen som graf
Udsving i den samlede lønudvikling for alle løntyper opgjort i procent.


 

Forbundet har modtaget indberetninger for hele 59,88 % af medlemmerne. Det er en lille stigning i forhold til sidste år som lå på 58,3 %.

Dansk El-Forbund takker for indsatsen og den flotte indberetningsfrekvens.