Så er den her: Lønstatistik 2020

Årets lønstatistik viser et bedre resultat end forventet

Forventningen til resultat af lønudviklingen i 2020 var på forhånd ikke de største.

Vi ved, at der traditionelt ikke sker de store lønstigninger, de år hvor der er overenskomstforhandlinger. Til sammenligning steg lønnen 0,75 % sidst vi havde overenskomstforhandling i 2017.

Og i år var vi oven i købet ramt af Coronapandemien, som gav en voldsom påvirkning på verdensøkonomien og dermed også den danske.

Det er derfor glædeligt, at den samlede lønstigning for 2020 alligevel sneg sig op på 1,38 % svarende til 2,88 krone mere i timen. Det er ikke noget at råbe hurra for, men alligevel bedre end forventet.

Til sammenligning steg lønnen med 1,8 % i 2019.

Med værktøjet "Tjek din løn" kan du og dine kollegaer også nemt sammenligne jeres løn med medlemmer, som ligner jer:

Læs kommentar til lønstatistikken
I lyset af coronakrisen

Når nu Coronakrisen nævnes, skal det også med, at el-branchen efter en brat stigning i arbejdsløsheden, forholdsvis hurtigt begyndte at rette sig op. Hertil kom, at regeringen iværksatte hjemsendelsespakker, og branchen selv aftalte vilkår for hjemsendelse, der gav medlemmerne mulighed for at fastholde en tilknytning til virksomheden under hjemsendelsen, med mulighed for tilbagevenden, når arbejdet blev normaliseret. Vurderingen er, at en stor del af dem, der har været hjemsendt på dagpenge, er vendt tilbage til virksomheden med den oprindelige løn.

I 2020 var grundlaget for lønstatistikken 18.745 medlemmer. I 2019 var tilsvarende grundlag 18.535 medlemmer, og da dagpengemodtagere ikke figurer i lønstatistikken, kunne det godt tyde på, at de fleste hjemsendte var tilbage i arbejde i oktober, hvor indberetningerne af løn er sket.

Da arbejdsløshedstallet var på sit højeste maj 2020, lå det på 4,33 %. I oktober 2020 var tallet faldet til 1,9 %. Tilsvarende oktober 2019 lå på 1,4 %. Det illustrerer en overraskende hurtig tilbagevenden til høj beskæftigelse under Coronakrisen.

Industri

For andet år i træk bliver højdespringerne de månedslønnede på industriens område, hvor stigninger ligger på 6,19 % med en gennemsnitlig timeløn på kr. 225,05.

Timelønnede på industriens område er faldet med -0,28 %, dvs. 57 øre og ligger dermed på kr. 202,58.

Akkord giver fortsat højeste timeløn

Selv om installationsarbejde på akkord kun har en beskeden stigning på 1,74 %, er det suverænt det område, der har den bedste gennemsnitlige timefortjeneste på 254,11 kr.

Endnu engang må vi konstatere, at overgangen fra timeløn til akkordarbejde uden sammenligning er den metode, der giver det højeste lønløft – endda uden at skulle igennem en personlig lønforhandling med arbejdsgiveren.

Husk at alle på elektrikeroverenskomsten har ret til at udføre arbejdet i akkord, når blot det andrager mere end 7 timer.

Installation

Gennemsnittet for timelønnede på installationsområdet er i 2020 steget med beskedne 0,35 % til en timeløn på kr. 204,48.

Skiftet til akkordarbejde giver altså i gennemsnit kr. 49,63 mere i lønningsposen (se ovenfor).

Månedslønnede på installationsområdet er steget med 2,47 % og ligger nu på 222,33 kr.

Offentlig

På det offentlige område​, hvor alle er månedslønnede, er lønnen steget med 2,87 %. Det svarer til en stigning på 5,75 kr. med en gennemsnitlig timeløn på 206,16 kr.

Lærlinge: 259 % flere indberetninger

På lærlingeområdet er der taget nye initiativer for at øge tilbagemeldingsfrekvensen. Og den ekstra opmærksomhed på lærlinges vilkår har haft stor effekt: Antallet af indberetninger er steget med hele 259,38 %. Der er kommet indberetninger for 1397 lærlinge, hvilket svarer til 37 % af alle lærlinge.

Formålet med den ekstra indsats er at få bedre indblik i lærlingenes vilkår, og i hvor høj grad lærlinge kun aflønnes med mindstebetalingen. Det høje antal indberetninger giver således et reelt grundlag at arbejde videre på.

Overordnet for alle lærlinge

Når man ser på besvarelserne fra alle lærlinge, fremgår det, at:

 • 84 % går til minimumslønnen (som den er fastsat i overenskomsten)
 • 3 % går til UNDER minimumslønnen
 • 13 % går til OVER minimumslønnen

Diagram viser fordelingen af lærlingeløn i forhold til minimumssatsen

Lærlinge på Elektrikeroverenskomsten

Isolerer man resultaterne for Elektrikeroverenskomsten (EOK) indgået med TEKNIQ, fordeler tallene sig en smule anderledes – og desværre i den gale retning:

 • 89,6 % går til minimumslønnen
 • 3,7 % går til UNDER minimumslønnen
 • 6,7 % går til OVER minimumslønnen

Medtager man ikke voksenlærlinge, fordeler det sig således:

 • 90,5 % går til minimumslønnen
 • 3 % går til UNDER minimumslønnen
 • 7,2 % går til OVER minimumslønnen

Kigger man udelukkende på voksenlærlinge på EOK, fordeler tallene sig en smule mere ud på de tre punkter:

 • 87,6 % går til minimumslønnen
 • 5,2 % går til UNDER minimumslønnen
 • 7,2 % går til OVER minimumslønnen

Overordnet set er der dog ikke stor forskel, når man kigger på lærlinge på EOK. Men det er værd at bemærke forskellen i andelen, som får mere end minimumssatsen for hhv. alle lærlinge og så lærlinge på EOK.

Lærlinges løn er også til forhandling

Indberetningerne taler dog sit klare sprog: ikke nok lærlinge får forhandlet sig til mere end minimumssatsen.

Husk, at du som lærling gerne må få mere. Men lønforhandling skal læres, så begynd allerede i din læretid med at øve dig. Tal med en god kollega eller tillidsrepræsentant – de kan hjælpe, og din lokalafdeling står klar med råd og vejledning.

Er du tillidsrepræsentant? Så husk også lærlingene næste gang du forhandler.

Samlet set

Samlet set er alle elektrikere på timeløn gået tilbage i modsætning til 2019, hvor det var dér, vi så fremgangen. I år er det de månedslønnede, der trækker lønstigningerne med 4,7 % i alt.

Umiddelbart er det lidt svært at forklare den bølgegang fra år til år, men måske er det Coronakrisen, der spiller ind her. Vi ved, at månedslønnede har bedre sikkerhed i virksomhederne mod at blive opsagt. Det kan måske betyde, at det fortrinsvist har været timelønnede, som har skiftet job og med jobskiftet kan have oplevet en lønnedgang.

Til sidst kan også vi også konkludere: De facto er mindstebetaling for elektrikere 2020 på elektrikeroverenskomsten 175,00 kr. i timen.

Billede viser procentreguleringen som graf
Graf: Udsving i den samlede lønudvikling for alle løntyper opgjort i procent.


 

Forbundet har modtaget indberetninger for hele 59,88 % af medlemmerne. Det er en lille stigning i forhold til sidste år som lå på 58,3 %.

Dansk El-Forbund takker for indsatsen og den flotte indberetningsfrekvens.