Rødglødende jobforventninger i elbranchen

Forventningerne til beskæftigelsen er de højeste i 15 år. Men der er stadig arbejdskraft til rådighed

konjunkturdiagram september 21

Ikke siden september 2006 har der været så høje forventninger til beskæftigelsen i elbranchen som nu. Det fremgår af de tal, der er med til at danne baggrunden for det aktuelle konjunkturbarometer fra Danmarks Statistik (DS).

Her har området elinstallation nettotallet 28, når det gælder forventningerne til beskæftigelsen de kommende tre måneder (se øverste diagram).

Tallet er udtryk for forskellen på procentdelen af de virksomheder, der venter henholdsvis en positiv og en negativ udvikling på beskæftigelsesområdet de kommende tre måneder. Når tallet er positivt, venter flertallet en positiv udvikling – og omvendt.

Mangel på arbejdskraft

Og nettotallet har altså ikke været så højt som 28 i 15 år (se diagram herunder). Beskæftigelsessituationen er vel nærmest rødglødende, og det bekræftes også af konjunkturbarometeret generelt.

DS fortæller således, at 33 procent af virksomhederne i serviceerhvervene melder om mangel på arbejdskraft. Det er ny rekord.

Mere specielt om bygge- og anlægsområdet hedder det, at andelen af virksomheder, der melder om mangel på arbejdskraft, nu er steget for syvende måned i træk til 48 procent: ”Dette er det højeste i statistikkens historie, der går tilbage til 2005, og overgår dermed rekorden fra juli 2006, hvor andelen var 46 procent.”

Mange ønsker elektrikerjob

Situationen vil formentlig accelerere debatten om yderligere adgang for udenlandsk arbejdskraft hentet fra lande uden for EU. Dette er for tiden et hedt ønske fra mange arbejdsgiveres side.

Men ud over, at der stadig er ledige elektrikere i Dansk El-Forbunds (DEF) regi, viser en helt aktuel søgning i EU-jobdatabasen EURES, at der pt. er 9.112 personer, der søger job som elektriker i EU. Samtidig er der i databasen kun 105 opslåede ledige stillinger på området fra danske virksomheder (se skærmdump af søgeresultaterne nederst på siden) .

Det er specialkonsulent og tidligere næstformand i DEF Jan Jensen, der har gennemført søgningen i EURES. Han konstaterer, at der altså stadig er masser af muligheder for at få kvalificeret arbejdskraft.

konjunkturdiagram j2006-2021

EURES screndump 1

EURES screen 2