Rettigheder og pligter som ledig

Som arbejdsløs og medlem af El-fagets arbejdsløshedskasse får du hjælp i form af dagpenge og støtte til at komme i job igen. Men du har også en række pligter, som du skal opfylde.

Mens du er arbejdsløs, skal du:

  • Søge realistisk/seriøst arbejde fra din første ledighedsdag
  • Oprette, synliggøre og godkende dit digitale CV, inden der er gået 2 uger. Du opretter dit CV på jobnet.dk
  • Huske at give A-kassen besked om eventuelle begrænsninger i din erhvervsevne. Det kan være ryg- eller knæproblemer
  • Give Jobcentret besked ved manglende børnepasning både indenfor og uden for institutionernes åbningstider
  • Løbende lave en digital log over, hvilke jobs du søger, og hvad du i øvrigt gør for at komme tilbage i job. Den digitale joblog finder du via Dansk El-Forbunds Jobmultimeter, under Jobbørsen / Min joblog

CV Samtalen 

Senest efter 2 ugers arbejdsløshed, indkaldes du til en samtale i din lokalafdeling i Dansk El-Forbund, hvor der vil være fokus på dit CV, og på de job du har søgt.

Under samtalen aftales 'Krav til jobsøgning' med dig, ligesom vi sammen udarbejder et udkast til 'Min plan', som vil være den plan, som er udgangspunktet hos Jobcentret ved efterfølgende samtaler / og når du bliver indkaldt til samtale på afdelingskontoret efter du har været ledig i tre måneder. 

Ved samtalen skal din lokalafdeling foretage en egentlig vurdering af, hvorvidt du står til rådighed for arbejdsmarkedet. Her indgår blandt andet:

  • Dine jobønsker
  • Dine kompetencer (uddannelse/tidligere arbejdsforhold/øvrige kvalifikationer)
  • Fastlæggelse af krav til fremtidig jobsøgning, herunder: Inden for hvilke stillingsområder skal der søges arbejde? Inden for hvilket geografisk område skal der søges arbejde (krav om op til 3 timers daglig transport) 
  • Behov for kurser/efteruddannelse
  • Hvordan der skal søges job (f.eks. skriftligt/brug af netværk/uopfordret osv.)

Der indgås en aftale om, hvor mange job, du realistisk kan og skal søge inden næste CV samtale. Du får eventuelt oplysning om arbejdsgivere, som aktuelt søger arbejdskraft. Desuden får du henvisning til relevante jobsøgningsportaler (f.eks. Elektrikernes jobbørs, Jobindeks.dk, Jobnet.dk).

Under CV samtalen udfyldes også – i samarbejde med dig – et udkast til Min Plan som overføres til Jobcentret. 

Efter CV samtalen har du adgang til Min Plan og 'Krav til jobsøgning' digitalt via MITDEF.dk eller Jobnet.dk. Sker der ændringer på arbejdsmarkedet eller i din situation, revideres denne ved førstkommende samtale i din lokalafdeling. 

Du bliver indkaldt til samtale hos Jobcentret kort efter du har været til CV samtale i din lokalafdeling, og inden der er gået 1 måned. Min Plan er derfor en slags aftale værktøj mellem dig og Jobcentret/A-kassen, hvor der aftales et såkaldt Jobmål, og hvordan du når dertil.

Fælles samtaler

Fælles samtaler er samtaler hvor Jobcentret og A-kassen sætter sig sammen med dig og i fællesskab forsøger at få dig tættere på det næste job. Disse fælles samtaler finder sted efter godt 1 måneds ledighed, efter 5-6 måneders ledighed og efter 16 måneders ledighed.

Du vil have mulighed for at vælge A-kassen fra til disse fælles samtaler, men vi håber selvfølgelig, at du ønsker os med. Fra vores side vil vi kunne bidrage med viden om el-faget, efteruddannelse og de jobåbninger, vi er bekendt med.

Rådighedssamtaler

Din lokale afdeling vil efter 3 måneders ledighed indkalde dig til en rådighedssamtale, hvor fokus igen vil være jobformidling og opkvalificering. Ved denne samtale skal den lokale afdeling også vurdere din rådighed for arbejdsmarkedet.

Du skal til jobsamtale på Jobcentret hver måned i det første halve år af din ledighedsperiode. Her vil udgangspunktet hver gang være Min Plan og opfølgning på din jobsøgning. Efter det første halve år bliver du ‘kun’ indkaldt til samtale på Jobcentret hver 3. måned.

Ud over den første rådighedssamtale efter 3 måneder vil lokalafdelingen også skulle holde en rådighedssamtale med dig efter 6 måneders ledighed.

Aktivering

Jobcentret vil efter 3 til 6 måneders ledighed kunne give dig forskellige aktiveringstilbud. Det kan være:

Virksomhedspraktik i op til 4 uger. Kan evt. gives forud for en jobtræning, og der udbetales dagpenge i perioden

Jobtræning hos en privat arbejdsgiver. Her vil der blive udbetalt overenskomstmæssig løn

Jobtræning i det offentlige, hvor du får løn der svarer til dine dagpenge.

Er du under 30 år, vil tilbud om aktivering allerede blive givet efter 3 måneder. Er du mellem 30 og 50 år, skal Jobcentret senest efter 6 måneders ledighed tilbyde dig aktivering. Er du fyldt 50 år, vil du også allerede efter 3 måneders ledighed få tilbuddet om aktivering. 

Du har pligt til at tage imod et aktiveringstilbud i hele din ledighedsperiode, mens retten til aktivering altså først gælder efter henholdsvis 6 og 9 måneders ledighed.