Rekordhøje indbetalinger og flere medlemmer i Industriens Pension

Det stigende antal medlemmer afspejler en fremgang i industribeskæftigelsen over det meste af landet

Industriens Pension logo og nøgletal i årsrapport 2018

Der er godt gang i industribeskæftigelsen over det meste af landet, og det kan aflæses i nøgletallene hos Industriens Pension. Antallet af medlemmer steg med knap 4.300 i løbet af året, og Industriens Pension havde ved årsskiftet for første gang over 410.000 medlemmer, viser årsrapporten for 2018.

De samlede indbetalinger i 2018 landede på 9,8 mia. kr. efter en stigning på omkring 0,6 mia. kr. i forhold til 2017. Det er fortsat væsentligt højere end de samlede udbetalinger på 5,7 mia. kr., hvilket afspejler, at Industriens Pension stadig er en relativt ung pensionsordning, hvor formuen fortsat er under opbygning.

– Både udbetalinger, indbetalinger og antallet af medlemmer er på det højeste niveau nogensinde. Det rekordhøje antal medlemmer hos os afspejler en positiv udvikling i industribeskæftigelsen i Danmark. Det er dermed et godt tegn for hele samfundet, siger Laila Mortensen, adm. direktør i Industriens Pension.

Uroligt marked

På de finansielle markeder var 2018 præget af stor markedsuro og faldende aktiemarkeder. De faldende aktiemarkeder kunne også mærkes i Industriens Pension, selv om afkastet trods alt er blandt de bedste i branchen. Som tidligere udmeldt var afkastet for den samlede portefølje -1,0 procent i 2018.

– Vi blev desværre også ramt af markedsudviklingen i 2018, men vi kan trods alt være glade for, at vores store unoterede investeringer og fokus på risikospredning var med til at begrænse det samlede fald. Det var bl.a. vores store investeringer i unoterede aktier og infrastruktur, der trak i den anden retning, siger Laila Mortensen.

Tallene i tabellen herover dækker årene 2014-2018. Læs hele pressemeddelelsen fra Industriens Pension og download årsrapporten her.