Rekordhøje forventninger til beskæftigelsen

Joboptimismen er for alvor vendt tilbage til området elinstallation

Der er skyhøje forventninger til de kommende tre måneders beskæftigelse på området elinstallation. Faktisk har de ikke været højere i tiden siden august 2014, som er den periode, hvor tallene kan sammenlignes umiddelbart.

Beskæftigelsesforventninger oktober 2019

De nye konjunkturtal fra Danmarks Statistik (DS) viser, at nettotallet for beskæftigelsesforventningerne i oktober er 22. Nettotallet viser forskellen mellem de procentdele af virksomheder, der forventer henholdsvis en positiv og negativ udvikling i beskæftigelsen de næste tre måneder. Et positivt tal viser, at flest forventer en positiv udvikling – og dette tal er altså denne måned rekordhøjt.

Fra og med august 2014 EU-harmoniserede DS svarmulighederne i forbindelse med konjunkturbarometeret, og tallene i perioden siden da kan altså umiddelbart sammenlignes. Og på intet tidspunkt tidligere har de ramt 22.

I februar og marts 2018 var det tæt på med henholdsvis 21 og 20. Ellers skal man tilbage til juli 2015, for at finde noget lignende. Her var tallet 19.

Tabellen øverst på siden viser forventningerne til beskæftigelsen på området elinstallation gennem 2019. Tabellen nederst viser nettotallene tilbage til august 2014.

bygge- og anlægsområdet generelt er optimismen mere behersket. Nettotallet for beskæftigelsesforventningerne er her 2 mod 5 i september.

Beskæftigelsesforventninger seneste fem år frem til oktober 2019