Regulering af lønningerne i staten pr. 1. februar 2021

Forventet lønstigning bliver desværre til en lønnedgang på 0,25 procent.

I CFU-forliget fra 2018 var der ikke tegn i sol eller måne på, at lønudviklingen på det private område ikke ville fortsætte op ad. Forventningen var et plus på 0,10 %.

Men grundet bl.a. covid-19 er den private lønudvikling ikke blot gået i stå, den har udviklet sig negativt – helt konkret med 0,90 %.

Alle statsansatte skulle pr. 1. februar 2021 have en lønstigning på 0,68 %, men da den private lønudvikling er i negativ, medfører reguleringsordningen, at den lønstigning, der skulle ske, i stedet bliver en lønnedgang på 0,25 %.

De endelige tal til beregning af reguleringsordningen er afstemt mellem CFU og Medarbejderstyrelsen.

Når du som tillidsvalgt skal forklare dine kolleger lønnedgangen, kan du lægge vægt på følgende:

  • Der sker en lønnedgang pr. 1. februar 2021 for alle ansatte i staten.
  • Reguleringsordningen pr. 1. februar 2021 er en del af resultatet fra OK18.
  • Når reguleringsordningen denne gang udmønter mere negativt, end alle forbund havde fantasi til at forestille sig, da vi indgik OK18-forliget, skyldes det, at den private lønudvikling er væsentlig lavere, end vi havde skønnet. Den primære årsag er det økonomiske tilbageslag, som følge af Covid-19.
  • Sammen med det øvrige CFU står Dansk El-Forbund ved det resultat, som vi indgik ved OK18. Det gælder også i den nuværende situation.
  • Alternativet til lønnedgangen den 1. februar 2021 vil være at udsætte den negative lønregulering til et senere tidspunkt. Dermed ville vi skubbe en gæld foran os og bringe en gæld med ind i OK21-perioden. Det ønsker vi ikke! Det vil ikke være gavnligt for muligheden for et godt OK21-resultat.
  • Vi ser ind i en periode med betydelig usikkerhed i samfundsøkonomien, hvilket understreger behovet for at starte OK21-perioden uden gæld.

Ved OK21 er en af topprioriteterne at sikre reallønnen, og det betyder, at vi ikke kun vil kæmpe for, at den lønnedgang bliver opvejet, men helst vendt til en lønstigning for dig og dine kolleger.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din lokalafdeling.