Regler for tagarbejde er ændret

Arbejdstilsynet har ændret både regler og vejledning for arbejde på tage

AT tagarbejde

Nye regler om sikring mod nedstyrtning trådte i kraft den 1. januar, og fra 1. marts vil Arbejdstilsynet (AT) håndhæve reglerne. En tilhørende vejledning er også ændret. Det fortæller AT på sin hjemmeside.

Når højden fra taget til det omgivende underlag overstiger 3,5 meter, skal der altid sikres mod nedstyrtning ved arbejde og færdsel på flade tage i forbindelse med byggearbejde. Måske skal der også sikres mod nedstyrtning i lavere højde – det afgøres i forbindelse med udarbejdelse af en skriftlig risikovurdering, der udarbejdes, inden arbejdet sættes i gang.

Ved arbejde på skrå tage i lavere højder, hvor der ikke generelt skal sikres mod nedstyrtning, skal der også laves en skriftlig risikovurdering på forhånd.

Ved særlig fare for nedstyrtning eller særlig fare for at komme til skade ved nedstyrtning fra taget skal der altid sikres mod nedstyrtning – og det gælder uanset højden. Her fortæller vejledningen, hvornår det er tilfældet.

Læs mere på AT’s hjemmeside, hvor der også er links til bekendtgørelse, vejledning mv.