Regeringen vil fortsat spare på uddannelser og arbejdsmiljø

Finanslovforslag får kritik fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og fagbevægelsen

Regeringen har fremlagt sit forslag til finanslov for 2019, og får den magt, som den har agt, vil nedskæringerne på blandt andet uddannelsesområdet og arbejdsmiljøindsatsen fortsætte. Selv om der i forslaget også er afsat penge til blandt andet erhvervsuddannelserne, er det ikke nok til at kompensere for besparelserne, viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE), og ifølge samme AE er der lagt op til, at antallet af årsværk i Arbejdstilsynet fra 2019 og frem til 2022 falder med 97.

finanslovforslag 2019

Hvad uddannelserne angår, fortæller AE, at selv om regeringen i forslaget har afsat 600 mio. kroner årligt frem til 2022 til ”bedre uddannelser og et robust arbejdsmarked”, hvor pengene blandt andet skal gå til styrkelse af søgningen til erhvervsuddannelserne, så skal der de kommende år på grund af omprioriteringsbidraget stadig spares 3,7 mia. kroner på uddannelserne i 2021 i forhold til 2015. Det viser en analyse, AE har gennemført.

Arbejdsmiljø

På arbejdsmiljøområdet lægges der op til, at der i perioden 2016 til 2022 vil være sket et fald på 177 årsværk svarende til 27 procent. AE mener, at der er tale om en forkert strategi:

”I en tid hvor pensionsalderen stiger, og efterlønsordningen de facto udfases, er det alfa og omega, at vi sikrer et arbejdsmiljø, der tillader, at medarbejderne kan holde til flere år på arbejdsmarkedet. Og at dem, der allerede er nedslidte, har mulighed for at trække sig tilbage,” hedder det i AE’s omtale af analysen.

"Skriger til himlen"

BAT-kartellet, der er en sammenslutning af fagforbund på bygge- og anlægsområdet, og som også omfatter Dansk El-Forbund, siger i en pressemeddelelse, at ”regeringens forslag til finanslov skriger til himlen.” BAT konstaterer, at Arbejdstilsynet har mistet kampkraft under den borgerlige regering, og at nedturen fortsætter med forslaget til finanslov for 2019.

Dertil kommer, at regeringen i sit forslag har valgt ikke at afsætte midler til kontrol med social dumping. Arbejdstilsynets cirka 55 mio. kroner til social dumping vil ifølge  BAT dermed falde væk.

tabel fra AE uddannelse i finanslovforslag 2019

AE tabel - årsværk i AT ifølge forslag til finanslov for 2019