Regeringen: BAR-systemet skal ændres

Forslag om ændring af arbejdsmiljøloven er sendt i høring. Nu skal der være fællesskaber i stedet for råd

bar-web screendump

Et udkast til lovforslag om at ændre systemet med 11 branchearbejdsmiljøråd, så der fremover i stedet kun vil være fem ’branchefællesskaber’, er nu sendt i høring. Branchearbejdsmiljørådene – i daglig tale kaldet BAR – har på forskellige områder til opgave blandt andet at iværksætte, koordinere og informere om forskellige arbejdsmiljøtiltag, -indsatser og -praksis.

Det er blandt andre Arbejdsmiljørådet, der har foreslået ændringen. Hensigten er ifølge bemærkningerne til lovforslagsudkastet at ”styrke dels samarbejdet og koordineringen mellem Arbejdsmiljørådets indsats og den brancherettede indsats, som i dag varetages af branchearbejdsmiljørådene, dels samarbejdet og koordineringen på brancheniveau.”

De nye branchefællesskaber skal i sagens natur dække flere brancher end de nuværende branchearbejdsmiljøråd. De vil også som noget nyt fremover kunne indgå i tværgående aktiviteter, som Arbejdsmiljørådet iværksætter. Dette vil ifølge forslaget blandt andet skabe bedre betingelser for en koordinering af den virksomhedsrettede indsats.

Dansk El-Forbunds medlemmer er i dag i helt overvejende grad dækket af BAR’ene for henholdsvis Bygge & anlæg og Industrien. Det fremgår ikke af lovforslagsudkastet, hvilke brancher de fem fællesskaber hver især skal dække.

Udkastet indeholder også forslag om visse ændringer af finansieringen af systemet og om blandt andet sammensætningen af Arbejdsmiljøklagenævnet. Høringsfristen er den 23. september, hvorefter et endeligt forslag vil blive behandlet i Folketinget.