AT-reaktioner i 2021 har overhalet hele 2020

Med mere end et kvartal tilbage af 2021 overstiger antallet af årets tilsynsreaktioner til området elinstallation allerede sidste års samlede antal

at-reaktioner 8½ mdr. 21

Der er gang i aktiviteterne i elbranchen, og måske går det også lidt for hurtigt. I hvert fald har Arbejdstilsynet (AT) haft travlt med at påpege især faren for ulykker på arbejdspladserne.

Allerede i august i år oversteg antallet af reaktioner fra myndigheden til området elinstallation det antal reaktioner, der blev afgivet i hele 2020. I alt blev der i 2020 afgivet 215 reaktioner (se herunder), og indtil nu i midten af september er der i 2021 afgivet 224 (se herover).

Når det gælder de mest alvorlige reaktioner – forbud og strakspåbud – er tallene for de to år næsten ens: Der blev i 2020 nedlagt 13 forbud mod videre arbejde, i 2021 er tallet indtil videre 11. I 2020 blev der givet 164 strakspåbud, mens der indtil nu er givet 162 af denne type reaktioner i 2021.

En del af udviklingen kan hænge sammen med, at AT i 2020 i en periode lå ’corona-underdrejet’. Hvis dette er en væsentlig årsag til forskellen mellem de to år, indebærer det, at et stort antal overtrædelser af arbejdsmiljøreglerne i 2020 gik upåtalt hen på grund af corona-situationen.

Disse overtrædelser indebærer typisk ulykkesfare for medarbejderne. Både i 2020 og i 2021 hænger alle forbud sammen med fare for ulykker. I 2020 blev 147 af de 215 reaktioner givet i forbindelse med ulykkesrisici. I 2021 gælder det 141 af de indtil videre 224 reaktioner.

at-reaktioner 2020