AT-reaktioner barberet ned til en tredjedel

El-området i byggeriet fik i maj langt færre reaktioner fra Arbejdstilsynet sammenlignet med sidste år

Antallet af reaktioner fra Arbejdstilsynet (AT) over for området elinstallation faldt i maj til en tredjedel sammenlignet med samme måned sidste år. AT lukkede den 12. marts ned for den opsøgende virksomhed på grund af coronakrisen, men myndigheden meldte senere ud, at der fra den 14. april skulle gennemføres en øget indsat målrettet blandt andet byggepladser med fokus på risiko for ulykker og smittespredning.

AT-reaktioner 05-20

Når det gælder besøg på arbejdspladser inden for elinstallation i byggeriet, tyder tallene dog på en indsats af stærkt reduceret omfang i forhold til tidligere. I hvert fald er der i maj samlet kun afgivet ni reaktioner, mens tallet i samme måned sidste år var præcis det tredobbelte: 27.

I år var en af reaktionerne et forbud, mens otte reaktioner kom i form af strakspåbud. Seks af reaktionerne blev givet i forbindelse med risiko for ulykker.

I maj 2019 blev der også nedlagt et enkelt forbud. 18 af de 27 reaktioner var strakspåbud, og 11 af reaktionerne kom i forbindelse med risiko for ulykker.

Den 16. maj blev den trinvise genåbning af AT’s aktiviteter udvidet til at omfatte målrettede tilsyn i alle brancher. Endelig lød udmeldingen fra myndigheden den 29. maj, at der fra den 8. juni igen vil blive ført tilsyn med arbejdspladserne i alle brancher.

Branchen ’elinstallation’ er dominerende i branchegruppen ’færdiggørelse af byggeri’. Det fremgår af AT’s årsopgørelse, der blev offentliggjort i går, at gruppen ligger som nummer syv ud af de 36 branchegrupper, når det gælder antallet af arbejdsulykker pr. 10.000 beskæftigede. Der er altså god grund til en forebyggende indsats på området.

Tallene for reaktionerne til branchen 'elinstallation' i maj i år ses i tabellen for oven på siden. Herunder ses tabellen for maj 2019.

AT-reaktioner 05-19