Rapport: Elbranchen har en nøglerolle i den grønne omstilling

Ny rapport viser, at elbranchen spiller en afgørende rolle, hvis Danmark skal opfylde sin klimamålsætning. Samtidig peger den på en række tekniske løsninger og politiske tiltag, der kan sætte yderligere gang i den grønne omstilling

’Elbranchen i den grønne førertrøje’.

Sådan lyder titlen på en ny rapport, som er udarbejdet af analysebureauet Valcon på vegne af Dansk El-Forbund (DEF) og Tekniq Arbejdsgiverne. Rapporten viser, at elbranchen kan bidrage til at reducere hele 81 procent af de samlede 23 millioner ton CO2, der skal spares, for at Danmark opfylder sin politiske målsætning om en CO2-reduktion på 70 procent i 2030. Dermed spiller elbranchen en afgørende rolle i den grønne omstilling, lyder det fra fagforbundet og arbejdsgiverorganisationen i en fælles pressemeddelelse.  

Den fælles branches bidrag til den grønne omstilling handler ikke mindst om energieffektiviseringer af bygninger, som i dag står for 40 procent af det samlede energiforbrug. Det forbrug kan elbranchen bidrage til at halvere, hvis bygningerne bliver fuldt digitaliserede, automatiske og ’lærende’.

Men også når det gælder elektrificering og optimering af transport, landbrug, bygninger og industri har elbranchen en nøglerolle, fastslår rapporten.  

- Når vi skal bruge meget mere strøm, får vi brug for en bedre sammenhæng mellem forsyningsnettet og den måde, vi bruger strømmen på. Her kan elbranchen levere både løsninger og rådgivning. Vi bidrager gerne til, at hele Danmark kommer i den grønne førertrøje. Det kan blandt andet sikres gennem større digitalisering. Fjernaflæsning og offentlig deling af data om energiforbruget vil styrke den samlede energieffektivitet, og det vil for eksempel gøre det nemmere at skifte til endnu bedre løsninger, siger næstformand i DEF Benny Yssing.  

Elbranchen vil også selv bidrage til at indfri klimamålsætningerne: DEF og Tekniq Arbejdsgiverne har sat som mål, at elbranchen skal være CO2-neutral i 2040 – det er 10 år før, at hele samfundet skal være klimaneutralt ifølge de politiske planer. Det er også ambitionen, at 80 procent af branchen skal have et grønt regnskab allerede i 2024. Det skal sikre, at branchen ikke kobles af udviklingen.    

Ifølge rapporten bliver potentialet for energibesparelser først indfriet, når der er de rette politiske rammevilkår. Rapporten peger derfor på række konkrete anbefalinger til, hvad politikerne skal gøre for at sætte yderligere gang i den grønne omstilling.

- Vi fremlægger nu en række politiske forslag.  Det handler især om at sætte mere skub i energieffektivisering og intelligent bygningsdrift og sikre adgang til forbrugsdata. Vi kommer ikke i mål med den grønne omstilling uden, og hvis det lykkes, så vil det være til stor gavn for både produktionsvirksomhederne og vores boliger, siger Benny Yssing.

Læs mere om elbranchens bidrag til den grønne omstilling og se anbefalingerne til politikerne HER.

Læs den fælles pressemeddelelse HER.