Råd til godt arbejdsmiljø

Politiske aftaler er gode nyheder til arbejdsmiljøet. Få overblik over indsatsen og læs aftalerne.

Der er nu indgået flere politiske aftaler om rammer og økonomi til et bedre arbejdsmiljø.

Det betyder, at der skal sættes mål for områder, hvor arbejdsmiljøet skal forbedres frem til 2030.

De fire prioriterede arbejdsmiljøområder er:

  • Arbejdsulykker – færre skal udsættes for arbejdsulykker
  • Kemisk og biologisk arbejdsmiljø – færre skal udsættes for farlig kemi på arbejdspladsen
  • Ergonomisk arbejdsmiljø – færre skal udsættes for væsentlige fysiske belastninger
  • Psykisk arbejdsmiljø – færre skal udsættes for væsentlige psykiske belastninger

Inden for hvert område er udvalgt brancher, hvor arbejdsmiljøbelastningerne er størst.

El-faget er repræsenteret i de fleste brancher, men med flest beskæftigede i industrien samt ”Bygge & Anlæg”. Vi har selvfølgelig fokus på alle brancher.

Der er i alt afsat 105 mio. kr. i 2021 og 2022 til at understøtte indsatsen for at fastsætte og nå målene, og nu går arbejdet i gang med at sætte de ”konkrete ambitiøse og realistiske måltal” for de respektive brancher. Dansk El-Forbund er repræsenteret og har også indflydelse på måltallene.

Parterne er enige om denne overordnede vision for arbejdsmiljøet:

Arbejdspladserne arbejder systematisk med arbejdsmiljøet, så det bliver sundt og sikkert for alle at gå på arbejde i Danmark

BrancheFællesskaberne for Arbejdsmiljø (BFA'erne) skal fastsætte de konkrete ambitiøse og realistisk måltal for deres brancher.

De 95 mio er afsat til fastsættelse, implementering, og opfølgning af branchemål

Arbejdsmiljørådet skal på baggrund af indstillinger fra BFA'erne beslutte måltal for brancher og indstille til beskæftigelsesministeren.

Arbejdstilsynet (AT) og Det Nationale Forskningscenter For Arbejdsmiljø (NFA) skal understøtte med data, forskning, viden og formidling.

I perioden frem til 2030 er det aftalt, at der skal ses på om der skal foretages ændringer, f.eks. om andre brancher eller andre arbejdsmiljøbelastede områder skal prioriteres.

Derudover er afsat 154 mio. kr. for 2022-2025

  • til udsatte arbejdsområder i den offentlige sektor,
  • et forskningsprojekt om økonomiske effekter af et godt arbejdsmiljø
  • en pulje som de private og offentlige virksomheder kan søge.

Herunder er nævnt de fem aftaler, der beskriver ovenstående. Aftalerne supplerer hinanden og skal gerne skabe rammerne og økonomien til et bedre arbejdsmiljø.