Pukkel med gamle arbejdsskadesager er afviklet

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kom i mål med særlig indsats. Men …

Gennem hele 2017 har Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) i en særlig indsats arbejdet målrettet med at afvikle en ophobning af gamle sager om tab af erhvervsevne. Målet var at afvikle de 5.000 ældste af sagerne, og nu viser en opgørelse, at indsatsen er kommet i mål.

– Det skal de have ros for. Jeg kan også konstatere, at det også gælder for vores gamle sager af den type. De er nu blevet afviklet, siger socialrådgiver i Dansk El-Forbund Lotte Fischer.

AES-diagram pukkelafvikling

Kritik

Den særlige indsats kom på baggrund af en kritisabel sagsbehandling i det daværende Arbejdsskadestyrelsen, hvor der ud over langsommelighed også blev påvist fejl i sagerne om erhvervsevnetab. Det skete, da Kammeradvokaten i 2014 efter massiv kritik i offentligheden undersøgte området.

Blandt de kritiske røster var DEF. Da der i 2015 fortsat ikke for alvor var sket noget med sagsbehandlingstiderne generelt, fulgte DEF sammen med de øvrige forbund i bofællesskabet – Blik & Rørarbejderforbundet og Malerforbundet – op og skrev til den daværende beskæftigelsesminister og krævede en løsning på problemet (se brevet nederst på denne side).

Lang vej hjem

– Vi har med god grund været kritiske over for de lange sagsbehandlingstider. Så skal vi også rose systemet, når der nu er grund til det. Jer er sikker på, at sagsbehandlerne har udført et stort arbejde, og at ledelsen i AES har været meget målrettet på dette område, siger Lotte Fischer.

Men den kritiske holdning har hun ikke gemt væk i skuffen af den grund:

– Her var der tale om en særlig gruppe af sager, der fortjent har fået særlig opmærksomhed. Men den mere ’almindelige’ behandling af arbejdsskadesager er altså fortsat temmelig langsommelig – og også langsommelig ud over rimelighedens grænser.

– Helt aktuelt sidder jeg for eksempel her med to arbejdsskadesager, der har fem års ’jubilæum’. Det er elektrikere, der efter fem år i en meget vanskelig situation fortsat ikke har fået en afklaring på deres situation.

– Det kan man altså ikke byde folk. Derfor skal vi også sige til AES, at det var fint, at puklen med sager om tab af erhvervsevne blev afviklet, men at der fortsat er lang vej hjem.

Gennemsnitstid

AES fortæller selv på sin hjemmeside, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for en arbejdsskade (i 2017) er ni måneder, og at 80 procent af de nye sager bliver afgjort inden for et år.

Samtidig fremgår det, at AES i øvrigt ikke på forhånd kan oplyse, hvor lang tid det vil tage et behandle en konkret sag: Det afhænger af, hvor alvorlig sagen er.

fællesbrev ASK

Brevet fra de tre forbund til den daværende beskæftigelsesminister i 2015