Projektledelse og teknisk entreprisestyring

Vil du lede installationstekniske projekter og entrepriser?

Med "Projektledelse og teknisk entreprisestyring" får du nye værktøjer og metoder til de daglige opgaver i din installationsvirksomhed. Du kan dermed blive rådgiver og leder på entrepriser.

Bliv klogere på om det er noget for dig – Hør uddannelseschef Bo Glerup fortælle mere om kurset:

 

Mere om kurset

Faget udbydes som et valgfag på akademiuddannelsen i el-installation og kan tages som enkeltfag. Faget udgør 10 ECTS-point, og du er på skole 8 dage fordelt over 8 uger.

På faget lærer du at anvende værktøjer og metoder til at opbygge en projektorganisation – herunder projektledelsesværktøjer.

Du får kompetencerne til at håndtere rollen som både rådgiver og projekt- eller entrepriseleder.

  • Planlægning og organisering samt ledelse og styring af opgaver, projekter og entrepriser
  • Udarbejdelse af udbuds- og tilbudsmateriale samt kalkulation
  • Tilbudsgivning og entreprise-ret
  • Planlægning, styring og gennemførelse samt dokumentation af projekter
  • Projektmodeller og styringsprocesser og projektarbejdsformens metoder og redskaber samt gruppedynamiske arbejdsprocesser
  • Projekt- og entrepriselederens funktion, opgaver og rolle samt ansvar ved udførelsen af projekter og entrepriser
  • Gennemgang af EBA – El-branchens akkordsystem
  • Moderne kalkulationsmetoder og tidssvarende programmer til prisberegning
  • Procedurer og regler i forbindelse med tilbudsgivning og indgåelse af aftaler

Udbydere:

Du tilmelder dig hos de enkelte udbydere.

Hvis der ikke er planlagt holdstart, kan du kontakte den enkelte skole for at høre mere om evt. holdstart.

Hvad koster det?

Deltagerbetalingen på de enkelte fagmoduler varierer. Du kan se prisen, når du tilmelder dig. Læs om dine muligheder for tilskud nedenfor. Du kan også bestille uddannelsesvejledning – så hjælper vi dig med at få styr på økonomi, regler og muligheder.

I arbejde
Kompetencefond

Din overenskomst giver dig i nogle tilfælde mulighed for at søge økonomisk tilskud til uddannelse via en kompetencefond. Du kan f.eks. have mulighed for at søge økonomisk tilskud til løntab, kursusgebyr og transportudgifter. 

Omstillingsfond

Frem til 2021 kan du få op til 10.000 kr. fra Omstillingsfornden. Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fagmodul. 

SVU

SVU (Statens voksenuddannelsesstøtte) er en løntabsgodtgørelse, som du eller din arbejdsgiver kan søge, når du uddanner dig. Du kan søge, hvis du er i målgruppen for SVU. 

Ledig
Korte erhvervsrettede kurser

Som ledig har du i 2020 og 2021 ret til at påbegynde et kort kursus, hvis du har en hensigtserklæring om ansættelse fra arbejdsgiver. Du kan tidligst begynde på kurset 3 måneder inden din ansættelse. 

Kurset kan maksimalt vare 3 måneder – uanset om kurset afvikles før eller efter, at du er startet på din ansættelse.

Hvis kurset ligger efter du starter på din ansættelse, skal du have været ledig i mindst 6 måneder. 

Du kan vælge mellem alle akademimoduler.