Positiv udvikling for uddannelsesaftaler på el-området

Antallet af nye aftaler stiger igen, og andelen af korte aftaler bliver igen mindre

tabel uddannelsesstatistik

Udviklingen går igen den rigtige vej på uddannelsesområdet for elektrikerne: Der indgås flere nye uddannelsesaftaler, og færre af dem er for korte perioder.

I juni blev der således indgået 216 nye aftaler, og det samlede antal i løbet af 2016 er dermed oppe på 947. Til sammenligning var der på samme tid sidste år indgået 849 aftaler.

Tallene fremgår af den seneste praktikpladsstatistik fra Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling, som netop er udsendt.

68 af de nye aftaler er korte, og antallet af indgåede korte aftaler i år er dermed oppe på 314. Det er færre end sidste år på samme tid, hvor der var indgået 321 af denne type aftaler ud af en væsentligt mindre totalsum.

Udviklingen fremgår også, når man ser på de igangværende aftaler. I juni var dette tal 3.577. Heraf var de 837 korte. I denne statistik toppede antallet af korte aftaler i februar, hvor der var 923 igangværende korte aftaler ud af 3.728 aftaler i alt (se tabellen herover).

I februar var det altså 24,8 procent af de igangværende aftaler, der var for en kort periode, mens procenten i juni var 23,4. Dette skal blandt andet ses i lyset af, at andelen af korte aftale længe kun har været stigende.

Midt i alle de positive tal fra ministeriet gemmer sig også et af de mindre positive: I juni var der 519 elektrikerlærlinge, der stod uden praktikplads. På samme tid sidste år var tallet 339.